Få innvandrere i Rindal

Rindal er en av kommunene i landet  som har lavest andel innvandrere.

 

Sammen med Rindal er det bare Beiarn i Nordland, som har under 2 prosent innvandrere i kommunen.

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tallet på innvandrere økte med over 50 tusen ifjor, og innvandrerne stod for det meste av befolkningsveksten i landet vårt.

Siste video/lyd

Tusener av barn og unge treng hjelp fordi dei har foreldre som ikkje strekk til. No går barnevernet ut i ungdomsskulen for å informere.Dei treng 100 nye fosterheimar i Møre og Romsdal.
Ingen fylke har større kvinneunderskot enn Møre og Romsdal. Fylkespolitikarar ser behov for nye tiltak.
Hun klarer ikke bestemme seg for om det er prest eller lege hun ønsker å bli, 
så hun studerer like godt begge deler.