– Skaper utrygghet

Helsetilsynet kritiserer ledelsen ved Molde sykehus for mangler ved rutinene etter at en pasient døde i fjor. – Hendelsen skaper utrygghet blant pasientene, mener assisterende generalsekretær i pasientorganisasjonen FFO.

Jarl Ovesen

Jarl Ovesen i FFO forlanger forbedringer og nødvendig opprydding ved Molde sykehus.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Molde sykehus får kraftig kritikk av Statens helsetilsyn etter at en pasient døde i fjor. Helsetilsynet konkluderer med at pasienten ikke fikk forsvarlig behandling ved sykehuset.

Les også: Molde sykehus får kritikk etter at pasient døde

– Dette er en meget alvorlig sak der alle varsellamper bør lyse ved Molde sykehus. Dette bidrar til å skape utrygghet for mange. Slike alvorlige hendelser bidrar utvilsom til å svekke pasientenes tillit til sykehuset og skaper en utrygghet som sykehusets ledelse må ta på største alvor, sier Jarl Ovesen.

– For mange feil ved norske sykehus

Molde sjukehus

Molde sykehus får kraftig kritikk etter at en pasient døde i fjor.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

I tillegg til å være assisterende generalsekretær i Norges største pasientorganisasjon, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, er Ovesen styremedlem i norsk pasientskadeerstatning. Ovesen er også styremedlem i «I trygge hender», en treårig, nasjonal pasientsikkerhetskampanje som gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten.

– Denne alvorlige hendelsen ved Molde sykehus viser nok en gang hvor viktig det er å sette fokus på pasientsikkerhet, sier Ovesen.

Han mener rutinene til norske sykehus må bli bedre.

– Det viser seg dessverre at det skjer feil altfor ofte. Det er utrolig mange feil ved norske sykehus som kunne vært unngått, sier Ovesen.

Avdekket flere mangler

Ifølge Statens helsetilsyn har hendelsen ved Molde sykehus avdekket mangler i blant annet oppfølgingen av pasienter og henvisningsrutiner. Helsetilsynet peker på følgende områder:

  • Utredning og oppfølging av pasienter
  • Henvisningsrutinene
  • Håndtering av telefonhenvendelser fra pasienter
  • Håndtering av henvendelser som tilsier øyeblikkelig hjelp
  • Avtale om åpen retur.

Vil endre systemet

Guttorm Eldøen

Guttorm Eldøen ved Molde sykehus sier de nå vil ordne opp i forholdene.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Ledelsen ved Molde sykehus tar kritikken på alvor, og vil nå korrigere systemet.

– Jeg synes det er helt riktig av Helsetilsynet å slå ned på dette. Det er bra at de peker på at systemet vårt svikter. Dette skulle aldri ha skjedd. Det handler ikke om å finne en syndebukk, men å korrigere hele systemet slik pasienten føler seg trygg i alle ledd under behandlingen, sier avdelingssjef ved nevrologisk avdeling ved Molde sykehus, Guttorm Eldøen.

Siste video/lyd

Etter ein sesongstart der alt såg svart ut, er optimismen tilbake i midtnorske lakseelvar. I Surna, ei landets beste elvar, er det også slik etter at fisket har teke seg kraftig opp. Men jubelstemning er det ikkje.
Studentar over heile landet kjempar no for å skaffe seg hybel før studiene startar. Ein musikkstudent frå Skodje på Sunnmøre tar like godt med seg sitt eige hus til Trondheim, eit heimesnekra mikrohus på hjul.
Draumen om eit gresk-ortodoks kloster lever i Valldal. I dag hadde munkane for første gang olsok-messe på Syltefjellet der klosteret skal ligge.