NRK Jubileums- og minnedatoliste 2015

Om Jubileums- og minnedager

Jubileums- og minnedager er en "dagen i dag-oversikt" over merkedager, nasjonaldager, fødsels- og dødsdatoer på kjente personer og begivenheter som har jubileum.

Idé- og arbeidsressurs
"Jubileums- og minnedager" er en nyttig idé- og arbeidsressurs for f.eks. journalister som planlegger saker fremover. Andre bruksområder kan være planlegging av undervisning, seminarer, utstillinger og publikasjoner bl.a. i bibliotek- og museumssammenheng.

Året 2015
For 100 år siden skjedde en stor forandring for mange tusen norske barn – i 1915 ble De Castbergske barnelover vedtatt, som ga barn født utenfor ekteskap samme rettigheter som «ektefødte». Ikke alle var glade for dette – det kom protester bl.a. fra Hjemmenes vel som ble stiftet som landsomfattende forening samme år. Henrik Wergeland var alltid en travel mann, i 1840, for 175 år siden, ga han ut "Vinterblommer i barnekammeret", og han ble utnevnt til Norges første riksarkivar. Pippi Langstrømpe ville ikke bli stor, men i 2015 fyller hun 70: den første Pippi-boka kom i 1945.

Bakgrunn
"Jubileums- og minnedager” har blitt laget i NRK Biblioteket helt siden slutten av 1940-tallet etter modell fra BBC. Hensikten har vært å lage et verktøy for programplanlegging og programproduksjon. Det videreutvikles stadig, og listen oppdateres gjennom året.


Pris

Du må kjøpe tilgang for å komme inn i Jubileums og Minnedager. Prisen for ett abonnement er 400,- og tilgangen er gyldig ut 2015.

Ip-tilgang
Du kan også kjøpe ip-tilgang, prisen avhenger av antall aktive brukere:
2 - 5 brukere: 1000 kroner
6 - 12 brukere: 2300 kroner
13 + brukere: 3500 kroner


Kontakt: NRK Researchsenteret

Sidsel Hoelsæter
Tlf. 23 04 86 18 
sidsel.hoelsater@nrk.no

Ingeborg Rygh Hjorthen
Tlf. 23 04 98 07  
ingeborg.rygh.hjorthen@nrk.no


Logg deg på eller kjøp tilgang her

@Ff כ ל