NRK Jubileums- og minnedatoliste 2017

Om Jubileums- og minnedager

Jubileums- og minnedager er en "dagen i dag-oversikt" over merkedager, nasjonaldager, fødsels- og dødsdatoer på kjente personer og begivenheter som har jubileum.

Idé- og arbeidsressurs
"Jubileums- og minnedager" er en nyttig idé- og arbeidsressurs for f.eks. journalister som planlegger saker fremover. Andre bruksområder kan være planlegging av undervisning, seminarer, utstillinger og publikasjoner bl.a. i bibliotek- og museumssammenheng.

Året 2017
Vi har mange norske jubileer i 2017: Riksarkivet opprettet i 1817, og samme år ble det født to menn som var viktige for Norge: samfunnsforskeren Eilert Sundt som beskrev det norske samfunnet på midten av 1800-tallet, og Marcus Thrane som grunnla den første norske arbeiderbevegelsen. 50 år etter, i 1867, ble Norsk telegrambyrå grunnlagt og skuespillet "Peer Gynt" av Henrik Ibsen ble utgitt. Samme år ble Johanne Dybwad og Kristian Birkeland født I 1917 ble også det første samiske landsmøtet holdt i Trondheim. For første gang møttes samer fra flere land for å drøfte felles problemer.

Bakgrunn
"Jubileums- og minnedager” har blitt laget i NRK Biblioteket helt siden slutten av 1940-tallet etter modell fra BBC. Hensikten har vært å lage et verktøy for programplanlegging og programproduksjon. Det videreutvikles stadig, og listen oppdateres gjennom året.


Pris

Du må kjøpe tilgang for å komme inn i Jubileums og Minnedager. Prisen for tilgang i ett år er 400,-

Ip-tilgang
Du kan også kjøpe ip-tilgang, prisen avhenger av antall aktive brukere:
2 - 5 brukere: 1000 kroner
6 - 12 brukere: 2300 kroner
13 + brukere: 3500 kroner


Kontakt: NRK Researchsenteret

Sidsel Hoelsæter
Tlf. 23 04 40 50 / 95811163  
sidsel.hoelsater@nrk.no


Logg deg på eller kjøp tilgang her

@Ff כ ל