NRK Jubileums- og minnedatoliste 2014 og 2015

Om Jubileums- og minnedager

Jubileums- og minnedager er en "dagen i dag-oversikt" over merkedager, nasjonaldager, fødsels- og dødsdatoer på kjente personer og begivenheter som har jubileum.

Idé- og arbeidsressurs
"Jubileums- og minnedager" er en nyttig idé- og arbeidsressurs for f.eks. journalister som planlegger saker fremover. Andre bruksområder kan være planlegging av undervisning, seminarer, utstillinger og publikasjoner bl.a. i bibliotek- og museumssammenheng.

Året 2014
Det er 200 år siden Grunnloven ble vedtatt - fins det egentlig andre jubileer i 2014? Ja! For eksempel har maleren Adolph Tidemand også 200 års jubileum. Det er 150 år siden "Ja vi elsker" ble sunget offentlig første gang, og ikke minst er det 50 år siden vi fikk fire ukers ferie i Norge. Mange vil vel også feire 20-årsdagen for Norges nei til EU i 1994?

Året 2015
For 100 år siden skjedde en stor forandring for mange tusen norske barn – i 1915 ble De Castbergske barnelover vedtatt, som ga barn født utenfor ekteskap samme rettigheter som «ektefødte». Ikke alle var glade for dette – det kom protester bl.a. fra Hjemmenes vel som ble stiftet som landsomfattende forening samme år. Henrik Wergeland var alltid en travel mann, i 1840, for 175 år siden, ga han ut "Vinterblommer i barnekammeret", og han ble utnevnt til Norges første riksarkivar. Pippi Langstrømpe ville ikke bli stor, men i 2015 fyller hun 70: den første Pippi-boka kom i 1945.

Bakgrunn
"Jubileums- og minnedager” har blitt laget i NRK Biblioteket helt siden slutten av 1940-tallet etter modell fra BBC. Hensikten har vært å lage et verktøy for programplanlegging og programproduksjon. Det videreutvikles stadig, og listen oppdateres gjennom året.


Pris

Du må kjøpe tilgang for å komme inn i Jubileums og Minnedager. Prisen for ett abonnement er 400,- og tilgangen er gyldig ut 2015.

Ip-tilgang
Du kan også kjøpe ip-tilgang, prisen avhenger av antall aktive brukere:
2 - 5 brukere: 1000 kroner
6 - 12 brukere: 2300 kroner
13 + brukere: 3500 kroner


Kontakt: NRK Researchsenteret

Sidsel Hoelsæter
Tlf. 23 04 86 18 
sidsel.hoelsater@nrk.no

Ingeborg Rygh Hjorthen
Tlf. 23 04 98 07  
ingeborg.rygh.hjorthen@nrk.no


Logg deg på eller kjøp tilgang her

@Ff כ ל