Les seernes råd mot huggormbitt

Vi vil helst ikke møte den, og den vil helst unngå oss - vi snakker om hoggormen. Men skulle du likevel bli bitt, kan det både være helt ufarlig - eller livstruende.

Våren er også hoggormtid. Da kan det være nyttig å lære seg noen gode råd dersom man skulle møte en av disse. Foto: Jon Eeg, Scanpix.

Våren er også hoggormtid. Da kan det være nyttig å lære seg noen gode råd dersom man skulle møte en av disse. Foto: Jon Eeg, Scanpix.

Det vanligste er å bli bitt på hender og føtter, men det farligste er å bli bitt på kroppen - for eksempel mage, rygg, bryst, hals og hode.

Ulike symptomer

Den som blir bitt, får oftest ingen eller bare lettere reaksjoner. Symptomene kommer raskt, gjerne innen én time.

Rundt bittstedet kan man få lokale symptomer, det være seg selve bittmerket, blåfarger, smerter og hevelser som kan bli store og farlige i seg selv.

I resten av kroppen vil symptomene oftest komme i mage og tarmsystemet, noe som kan resultere i oppkast, diaré og magesmerter. I tillegg kan ormegift virke på hjerte og blodkar, med blodtrykksfall og økt puls.

Hvis du ikke får noen reaksjoner innen 6-8 timer, verken lokalt på bittstedet eller i kroppen forøvrig, antar vi at det er et ”tørt” bitt - det vil si et bitt uten gift. 30% av alle hoggormbitt er av en slik art.

Risikogrupper

Barn, gravide, eldre, personer med redusert allmenntilstand eller personer som bruker ace-hemmere (en type hjertemedisin) er ekstra følsomme for giften. De må derfor alltid til sykehus til observasjon.

Foto: Jon Eeg, Scanpix.

Foto: Jon Eeg, Scanpix.

Nye behandlingsmetoder

Lise Ringstad, førstekonsulent ved Giftinformasjonen i Sosial og helsedirektoratet, forteller at behandlingen i dag er annerledes enn hva den var for et par tiår siden.

- Ormetablettene har vist seg å ikke ha effekt. De kan gi falsk trygghet, og er derfor tatt ut av markedet. Du skal heller ikke skjære i bittstedet eller forsøke å suge ut giften. Det vil kunne øke spredningen av giften til resten av kroppen.

- Vi anbefaler heller ikke å knytte noe rundt armen eller bandasjere bittstedet. Jo mer kroppen og bittstedet er i ro, desto bedre er det, sier giftekspert Lise Ringstad.

Behandlingen av hoggormbitt er avhengig av hva slags symptomer du får. Ofte er det tilstrekkelig at du får væske og smertestillende, men det kan også være nødvendig å gi motgift. I mange tilfeller må du imidlertid på sykehus for behandling.

Tre gode råd

Lise Ringstad har tre gode råd ved hoggormbitt:

Hold deg mest mulig i ro.

La bittstedet få være i fred - ikke klemme, skjære, suge eller knyte noe rundt.

Kontakt alltid lege eller giftinformasjonen på døgntelefon:

22 59 13 00

Lenker