Jan Ivar Røssberg - – Når noen plutselig blir stille, har de egentlig mye å fortelle, sier Jan Ivar Røsberg ved kompetansesenteret på TIPS Sørøst. - Foto: Elisabet Høye / NRK

– Når noen plutselig blir stille, har de egentlig mye å fortelle, sier Jan Ivar Røsberg ved kompetansesenteret på TIPS Sørøst.

Foto: Elisabet Høye / NRK

For enkelte tar det flere år fra de første psykiske sykdomstegnene melder seg til de får behandling.

Prognosene og fremtidsutsiktene blir mye bedre hvis behandling settes i gang tidlig.


Psykoser kan ramme folk i alle aldre, fra 5 år og oppover. De fleste som rammes av psykose er imidlertid ofte sent i tenårene eller i begynnelsen av 20-årene. Det er ikke uten grunn at det blir kalt «de unges lidelse».

Diffuse tegn

En psykose blir betraktet som en prosess. Før psykosen inntrer opplever mange mer diffuse tegn på psykisk lidelse, som isolasjon, angst og søvnforstyrrelser.

– Det kan være at du trekker deg tilbake, snur døgnet og gjør det dårligere på skolen, forteller Jan Ivar Røsberg ved TIPS Sørøst, et prosjekt som jobber med å hjelpe folk med psykose til behandling tidlig.

– Men dette er jo ikke uvanlig for ungdommer. Når bør varsellampene gå?

– Har du en eller to av disse trekkene er det ikke nødvendigvis farlig. Hvis det begynner å hope seg opp bør det tas affære. Foreldre normaliserer ofte sine barns adferd litt for lenge.

Irrasjonell adferd

Etter hvert kan symptomene på psykosen bli tydeligere. Sett utenifra handler dette om at en person får adferd som det er vanskelig å forstå.

– Det kan være at de ikke tør å gå ut av huset, blir ekstremt opptatt av religioner eller ikke klarer å konsentrere seg, forteller Røsberg.

Du bør da snakke med vedkommende. Hvorfor tør du ikke gå ut? Hvordan har du det egentlig?

– Når noen plutselig blir stille, har de egentlig mye å fortelle, sier Røsberg.

Mange blir helt friske

Ved å få hjelp tidlig er sjansen for å bli helt frisk igjen stor. Behandlingen består av medikamenter, strukturerte samtaler og hjelp til å komme tilbake til skole og jobb.

Røsberg forteller at det er en myte at schizofreni og psykoser er noe som følger folk gjennom hele livet. Schizofreni er den alvorligste formen for psykose.

– 25 prosent blir helt friske, mens 10–20 prosent får et kronisk forløp. I tillegg er det en stor mellomgruppe som kan få tilbakefall, men som fungerer bra.