Når nettleverandøren NextGenTel fra 1. mars innfører en ny tilleggsavgift på ruterleie til alle sine kunder, skylder de på miljøet.

På nettsidene til selskapet forklarer de hvorfor:

Morten Ågnes - Morten Ågnes er marked- og informasjonsdirektør i NextGenTel. - Foto: Foto: Marius Hauge (Nextgentel) /

Morten Ågnes er marked- og informasjonsdirektør i NextGenTel.

Foto: Marius Hauge (Nextgentel)

«De senere årene har vi alle opplevd klimaendringene. Dette har medført stadig flere stormer, både sommer og vinter, som fører til lyn og torden. På grunn av dette ser vi en kraftig økning i kundenes behov for nye rutere.»

Defekt utstyr

Marked- og informasjonsdirektør Morten Ågnes utdyper grunnen til den nye månedlige ekstraavgiften på 19 kroner:

– Vi ser vi at flere kunder sender inn defekte rutere på grunn av dårlig vær.

Videre mener direktøren at selskapet ikke bruker været alene som unskyldnig for den nye avgiften.

– Vi sier at det «blant annet» skyldes dårlig vær.


Ikke overbevist

– Det er noe stort tull, mener klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

Hans Olav Hygen - Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt mener NextGenTel bidrar til unødig støy i klimadebatten.

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt mener NextGenTel bidrar til unødig støy i klimadebatten.

Det var på Hygens blogg at frustrasjonen mot NextGenTel først kom til syne. Klimaforskeren, som selv ikke er kunde hos selskapet, er irritert på unskyldingene selskapet bruker.

– Der finnes ingen vitenskapelig bevis på at det er blitt flere stormer og mer dårlig vær. Det vi opplever av klimaendringene kommer i form av varmere vær, og mer nedbør, sier klimaforskeren til NRK.no

Videre forklarer han at klimaendringene vi nå ser ikke har skjedd over natten.

– Dette er en utvikling som har skjedd over lang tid, lengre enn de årene NextGenTel har operert i det norske markedet, sier Hygen.

Han oppfordrer selskapet til å komme med de eventuelle dataene som motstrider klimaforskerens egen forskning.

– Vi er ikke meteorologer. Det han sier får stå for hans regning. Vi tar kun følgende av at vi får inn flere produkter. Men vi fortsetter å videreføre våre gode ordninger, forklarer informasjonsdirektør Ågnes.

Og selv om 19 kroner ikke er høres så mye ut, mener Hygen det er grunnen og ikke prisen som er mest kritikkverdig.


– Det virker for meg som om noen finner på gode unskyldniger for å øke prisene på en tjeneste. Det er lov til å drive business, men det er synd at de feilaktig bruker klimaendringer som grunn. Det er feil og fører til unødig støy i klimadebatten, mener Hygen.