«Når en mann og en kvinne er gift, anser jeg mannen for å være familiens overhode.»

Dette utsagnet sier en tredjedel av norske ungdommer seg enige i, ifølge en stor undersøkelse av elever i videregående skole sine holdninger til likestilling.

– Jeg må innrømme at dette overrasker meg, sier NOVA-forsker Tormod Øia, som har gjennomført studien.

Stort skille mellom gutter og jenter

Tidligere var holdningene våre til likestilling sterkt farget av politisk ståsted.

– Venstresida har jo tradisjonelt vært mer positive til likestilling. Nå ser vi at dette skillet nærmest er visket ut. Det store skillet når det gjelder likestilling går mellom menn og kvinner, slår Tormod Øia fast.

44,1 prosent av guttene er nemlig enige i at mannen er familiens overhode, mens det samme er tilfelle for 17,7 prosent av jentene.

– Det er høye tall også for jentene. Men vi ser altså at det er stor forskjell på holdningene mellom kjønnene, sier Øia.

2 av 10 gutter vil ha forrang i arbeidslivet

Selv om ungdommer av begge kjønn sier de er positive til likestilling, svarer de annerledes når det kommer til konkrete spørsmål.

2 av 10 gutter på videregående er helt eller delvis enige i at menn bør ha større krav på jobb enn kvinner i et presset arbeidsmarked.

– Er det slik at norske ungdommer tenker annerledes om dette enn foreldrene sine?

– Nei, her er det små forskjeller. Ungdommenes holdninger kommer jo fra et sted. Svarene deres sier mye om hva de har lært hjemme og hvordan rollene er i deres egen familie, mener Øia.

– Skjedd lite på 15 år

Det har skjedd lite med holdningene våre til likestilling, mener Tormod Øia.

– Vi tror jo gjerne at vi er veldig likestilte og at problemstillingen er avleggs. I virkeligheten har det skjedd veldig lite med holdningene våre de siste 15 årene. Det er fortsatt mange som mener at det er og skal være en forskjell på menn og kvinner, forteller han.

Han er mest overrasket over jentenes svar i undersøkelsen.

– Ja, jeg synes det er overraskende at såpass mange jenter sier seg enige i vurderinger som at menn er familiens overhode eller at menn når alt kommer til alt bør ta beslutninger, sier han.

– Kanskje skyldes dette at det også kan være behagelig for en del at mannen tar mest ansvar. Men det blir bare spekulasjoner, avslutter han.