Overspisingslidelse kjennetegnes ved at man spiser mye mer enn hva andre ville gjort, samtidig som man mister kontrollen mens man spiser. Man føler at man ikke klarer å slutte.

Cecilie Knoph Berg - Cecilie Knoph Berg, Folkehelseinstituttet. - Foto: Folkehelseinstituttet /

Cecilie Knoph Berg, Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet

En ny, norsk studie basert på 45.644 kvinner, viser at fire prosent har en overspisingslidelse. Halvparten av kvinnene utviklet spiseforstyrrelsen etter at de ble gravide.

– Det er kvinner som sliter på en rekke områder som er mest sårbare for å utvikle overspisingslidelse under graviditeten. I tillegg er disse kvinnene svært oppatt av kropp, og bekymret for kiloene som graviditeten fører med seg, sier Cecilie Knoph Berg, forsker ved divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, til NRK.no.

Graviditet kan utløse lidelsen

En rekke faktorer kjennetegner de gravide som utvikler overspisinglidelse. De har flere symptomer på angst og depresjon, lavere livskvalitet og selvtillitt. Kvinnene er i større grad misfornøyde med parforholdet de er i.

Å ha opplevd seksuelt eller fysisk misbruk er også risikofaktorer for å utvikle overspisingslidelse under svangerskapet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Resultatene stemmer med det man tidligere har funnet av risikofaktorer for overspisingslidelse blant folk som ikke er gravide. For kvinner som er sårbare i utgangspunktet, kan graviditeten være med på utløse lidelsen.

Erdu gravid? Prøv vår terminkalkulator:

Oisann, innholdet som skulle vises her støttes ikke lenger. Vi beklager!

Kommer først i 20-30 årene

Mens man gjerne får andre spiseforstyrrelser som bulimi og anoreksi i ungdomstiden, er det mange som får overspisingslidelse først i 20-30 årene. På dette tidspunktet er det også mange som får barn.

- Vi vet fra andre studier at gravide snakker lite om spiseforstyrrelser. Derfor er det viktig at de som jobber med gravide er oppmerksomme på at noen kvinner er i risikosonen, forteller Cecilie Knoph Berg

En overspisingslidelse kan være uheldig både for mor og barn. En tidigere studie ved Folkehelseinstituttet har vist at det kan føre til forhøyet fødselsvekt hos barnet, økt forekomst av keisersnitt og hyppigere bruk av epidural. Risikoen for at mor legger på seg mer enn hva som er helsemessig gunstig, øker også.

Snakk med fagfolk

Hvis du føler at du lider av overspising under graviditeten, så snakk med jordmor eller lege.

- Ta det opp, så du kan få hjelp så fort som mulig. Det er viktig både for din egen og barnets helse, sier Knoph Berg.

– Det at vi nå vet mer om hva som kjennetegner disse kvinnene, er et viktig første skritt for å kunne fange opp kvinnene og tilby passende behandling. I neste omgang vil vi undersøke om overspisingslidelsen vedvarer også etter fødselen, fortsetter hun.

Les også: