Av:
Elisabeth Hansen
/
Puls

HIV i Norge

I dag er i underkant av 2300 personer i Norge smittet av HIV viser tall fra Statens institutt for folkehelse. Mange av disse hører inn under risikogruppene som er satt opp, sprøytenarkomane, homofile og innvandrere fra land med et høyt antall hiv-smittede, men det er langt fra alle. Likevel hører vi sjelden om dem. Det er ikke "vanlige" folk som får HIV, det er "alle de andre". Men du og jeg har - om vi ikke passer godt på - i teorien like stor sjanse til å bli smittet som en hver annen - om vi tilhører risikogrupper eller ikke.

I henhold til Statens institutt for folkehelse og Statens Helsetilsyn er det visse grupper som har størst sjanse for å få eller ha HIV. Det gjelder spesielt sprøytenarkomane, homofile menn og innvandrere fra land hvor HIV-problematikken er stor. Også hjelpearbeidere i utlandet og reisende i Thailand er en utsatt gruppe. Likevel er det viktig å ikke glemme at også helt "vanlige" heterosexuelle mennesker også kan bli smittet. Puls har møtt Bente Randi Skorve som fikk diagnosen for 1 1/2 år siden.

Syk, men HIV, nei!

I 1998 ble Bente svært syk. Hun var inn og ut av sykehus flere ganger, men legene fant ikke ut hva som feilte henne. Mange ulike tester ble tatt, men ingen av dem viste hva som var galt med Bente. Våren 2000 følte hun seg så syk at hun selv ba om å bli innlagt på Haukeland sykehus i Bergen. Der lå hun i to nye uker før hun endelig ble diagnostisert. Hun hadde HIV...

I dag kan ikke Bente forstå hvordan det kunne gå så lang tid før noen fant ut hva som feilte henne. Hvorfor tok ikke legene en HIV-test mye tidligere? Hvorfor så de ikke symptomene når hun hadde sopp i munnen og infeksjonsartede sykdommer? Bente selv mener det er fordi ingen kunne tro at HUN kunne være smittet. Hun var jo ikke i noen risikogruppe...

Bente var 52 år da hun fikk diagnosen...

Hun var ikke sprøytenarkoman, ikke homofil mann, ikke kom hun fra et land med stor utbredelse av HIV og ikke hadde hun hatt sex i utlandet. Hun var en norsk, heterosexuell, middelaldrende kvinne. Likevel ble hun smittet.

- Vi er naive som tror at det ikke kan skje hvem som helst, sier Bente. Har man ubeskyttet sex så KAN man få HIV samme hvem du er! Du behøver heller ikke være noen "flyfille" på byen. Det kan skje den ene gangen du har sex!

Og vi er kanskje nettopp det, naive. Vi tror at "det skjer ikke meg" like lite som vi tror at vi skal bli utsatt for en ulykke av noe annet slag. Det skjer ikke meg. Det skjer bare "alle de andre".

Smitte i Norge i dag

Så langt i år er det meldt inn 96 nye tilfeller av HIV positive i Norge. Hvert år blir det registrert mellom 70 og 100 nye tilfeller av HIV her i landet. Personene er smittet i Norge eller på reiser i utlandet. 20 til 30 av de smittede er heterofile og er smittet heterosexuelt.

Langt de flest smittede er dermed i de såkalte risikogruppene. Likevel sier Statens institutt for folkehelse at de tror det vil komme en større økning i antallet personer som er smittet heterosexuelt, men hvor lang tid det vil ta vet de ikke.

I mellomtiden er det opp til deg og meg å ikke være naive og å tenke litt lenger når vi velger å ha sex med en person. Selvfølgelig bør man i et parforhold kunne stole på hverandre og det er viktig at vi ikke blir hysteriske, men det er faktisk ingen av oss som er immune mot HIV!

Og om du kan bli smittet avhenger ikke av alder, sexuell legning eller etnisk bakgrunn. Det avhenger av om du og jeg bruker kondom eller ikke!