Analysen ble gjennomført etter at Mattilsynet mottok en prøve av te kjøpt i utlandet.En kvinne, som fikk teen i gave, fikk akutt diaré én til to timer etter å ha drukket den.

Analysen viste at denne teen – av typen damaskuste – inneholdt store mengder av flere typer muggsopp.

Senere prøver av andre tesorter viste store mengder giftproduserende muggsopp i to mynteteer kjøpt på et marked i Egypt.

Også i norsk te

Også i te kjøpt i Norge ble det funnet muggsopp, dog i mindre forekomster.

– Siden te blir konsumert av alle aldersgrupper, også barn, ofte jevnlig og i til dels store mengder, finner vi grunn til å undersøke te nærmere med hensyn på nettopp mugg og mykotoksiner, opplyser Veterinærinstituttet til NTB.

– I samarbeid med Mattilsynet har derfor Veterinærinstituttet satt i gang et pilotprosjekt hvor vi vil gjøre mykologiske analyser på et utvalg av te.