Tasmansk djevel - Foto: HO / SCANPIX
Foto: HO / SCANPIX

En tredel er truet

Og halvparten av jordas pattedyr er på tilbakegang.

(NTB:) Jorda mister stadig flere pattedyr. Halvparten av artene er i tilbakegang, og mer enn en tredel må regnes som utryddingstruede, mener eksperter fra Verdens naturvernunion IUCN.

Ekspertene er sikre på at en firedel av de 5.487 registrerte pattedyrartene står i fare for å forsvinne for alltid. For ytterligere 836 arter er situasjonen vanskeligere å fastslå, men det kan ikke utelukkes at også disse trues av utryddelse.

- I virkeligheten kan andelen pattedyr som står i fare for å forsvinne være så høy som 36 prosent av alle slike arter, sier IUCN-forsker Jan Schipper. IUCN la mandag fram en oppdatert utgave av sin «røde liste» over de truede artene.

Video nsps_upload_2008_10_6_10_18_51_182.jpg

Video: Den iberiske gaupen står i fare for å dø ut.

- Skremmende signal

De mest sårbare artene finner vi blant primatene, menneskets nærmeste slektninger på utviklingsstigen. Men også sjøpattedyr som hvaler, delfiner og niser går en utrygg framtid i møte, går det fram av denne listen.

- Forskningsresultatene gir et dystert bilde av den globale tilstanden for pattedyrene, sier Jan Schipper.

- Dette dreier seg til syvende og sist om hva slags verden vi ønsker å etterlate oss til våre etterkommere, kommenterer den amerikanske biologen Andrew Smith.

- I løpet av vår egen levetid kan flere hundre arter gå tapt på grunn av våre egne handlinger. Det er et skremmende signal om hva som skjer i økosystemene der disse artene lever, fastslår IUCNs generaldirektør Julia Marton-Lefevre.

Vet hvilke arter

Marton-Lefevre tar til orde for at verdenssamfunnet nå skaffer seg en klar strategi for hvordan utviklingen kan snus og artsmangfoldet reddes. Ikke minst er det nødvendig å skaffe pålitelig informasjon om artene man i dag vet for lite om, tilføyer andre fagfolk.

- Jo lenger vi venter, jo vanskeligere vil det bli å forhindre at arter utryddes i fremtiden, sier Jane Smith som leder IUCNs artsprogram.

- Nå vet vi hvilke arter som er truet, hvor de befinner seg og hva truslene består i, framholder hun.

IUCN beskriver seg selv om verdens eldste og største nettverk for miljøvern. Dette nettverket består av mer enn 1.000 offentlige og frivillige organisasjoner og over 11.000 fagfolk som på frivillig basis deltar i organisasjonens arbeid i mer enn 160 land.

Natur i nett-tv

NRK Natur

(NTB)

Livsstil:

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Alkohol gjør noe med stemningen og er en naturlig del av mange sosiale settinger. Men hvor går grensen mellom å like alkohol og å være alkoholiker? Og hvorfor er det så vanskelig å være ærlige når vi synes noen drikker for mye, spør programleder Helene Sandvig. Programleder Truls Pedersen lærer knep for å klatre bedre. Klatrer Tina Johnsen tar han med på bratte utfordringer innendørs og ute i naturen. Hvor ofte trenger man egentlig å vaske håret med shampoo? "No poo" - alternativene til hyppig shampoobruk brer om seg.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)