Prinsippet er enkelt: Du sitter på en stol, gjerne i et mørkt og stille rom, og lukker øynene.

Inni deg gjentar du en metodelyd i tankene.

- Lyden er meningsløs, men ikke uten virkning. Det setter i gang prosesser i hjernen som forplanter seg videre

Acem-sjef Are Holen får stor hjelp av å meditere hver morgen og kveld. Foto: NRK Puls

Acem-sjef Are Holen får stor hjelp av å meditere hver morgen og kveld. Foto: NRK Puls

nedover i kroppen. På den måten oppnår du en dyp avspenning, sier lege og psykolog Are Holen, som til daglig arbeider ved Institutt for nevromedisin ved Norges naturvitenskapelige univesitet (NTNU).

Best hver dag

Holen tok initiativ til å starte Acem i 1966, og han leder fortsatt meditasjonsorganisasjonen.

Hittil har 55 000 nordmenn lært metoden, som også har spredd seg til andre deler av verden. Acem er uten religiøs eler kulturell tilknytning.

Ekspertene anbefaler å meditere med Acem-meditasjonen to halvtimer om dagen, for å ha mest mulig utbytte. Men også sporadisk meditasjon påstås å ha effekt.

Påvirker nervene

Det er viktig at metodelyden ikke har et meningsinnhold. Derfor skal du ikke dele metodelyden med andre. På den måten blir den nøytral og effektiv i meditasjonen.

- Prosessen utløser reflekser i sentralnervesystemet.

Meditasjonen virker også på de områdene i hjernen som tar imot lyd, sier Holen, som har stressmedisinsk psykiatri som spesialfelt.

Dette er områder som styrer følelseslivet. Derfor påvirker den også stressnivå, samt andre kroppsfunksjoner som er knyttet til dette.

Studerer hjernen

Sammen med forskere i Bergen og Oslo, er Holen i gang med en studie som skal kartlegge hva som skjer i hjernen under meditasjon.

De vet ennå ikke hvorfor meditasjon virker eller hvordan. Men de vet så langt at det påvirker oss positivt.

- Lyder har en effekt på oss og setter oss i en steming. På samme måte som at en type musikk får oss til å slappe av, og en annen type får oss til å ville hoppe og sprette, påvirkes den også når vi mediterer, sier Holen.

Psykolog og lege Are Holen tenker på en metodelyd, og oppnår en behagelig avspenning i hele kroppen. Foto: NRK Puls

Psykolog og lege Are Holen tenker på en metodelyd, og oppnår en behagelig avspenning i hele kroppen. Foto: NRK Puls