Vil åpne for bonuspoeng på innenlands flyreiser

Konkurransetilsynet anbefaler å åpne for bonuspoeng på de tre største flyrutene i Norge. Det kan bety at billettprisene går opp.

SAS-fly

Konkurransetilsynet anbefaler å åpne for bonuspoeng på tre norske innenlandsruter.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

I 2002 ble det satt ned forbud mot å tilby bonuspoeng på innenlands flyreiser i Norge. Det var et tiltak som skulle gjøre det lettere for mindre flyselskap å etablere seg, og dermed øke konkurransen.

Spesielt mente Norwegian at bonuspoeng på innenlands flyreiser ga SAS en urimelig fordel.

Konkurransetilsynet har nå evaluert bonusforbudet og leverte i dag en ny anbefaling til Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet.

Bonus på tre ruter

Tilsynet anbefaler å videreføre bonusforbudet på de fleste av innenlandsreisene i Norge, men åpner for bonusordninger på de tre største flyrutene, mellom Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger.

Christine B. Meyer, Direktør i Konkurransetilsynet

Christine B. Meyer, direktør i Konkurransetilsynet.

Foto: Marit Hommedal

– Disse tre rutene er i særstilling, med mer enn én million passasjerer hvert år, og konkurransen er robust her. Vi ønsker ikke å regulere mer enn nødvendig, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

– Kan bli dyrere

Konkurransetilsynet regner med at dette vil føre til høyere priser på disse tre rutene.

– Muligheten til å tjene deg opp bonuspoeng gjør at passasjerer vil være lojale til selskaper med de mest attraktive bonusordningene. Disse selskapene kan da heve prisene uten å miste altfor mange kunder, sier avdelingsdirektør Jostein Skaar.

Hvor stor prisøkning det eventuelt blir snakk om er ennå usikkert.

Siden forbudet ble innført har det gått fra å være konkurranse på kun fire ruter i Norge, til konkurranse på 23 ruter i dag. Billettprisene har også gått kraftig ned.

– Bonusforbudet har virket, sier Meyer.

Det er også grunnen til at de anbefaler å videreføre forbudet på resten av innenlandsrutene i Norge.

– Hvis vi tillater bonus i hele Norge så vil det føre til at flyselskapene trekker seg ut av enkeltruter som ikke er lønnsomme. Vi er opptatte av at det skal være flere selskaper på så mange ruter som mulig.

Norwegian er skeptiske til oppheving av bonusforbudet.

– Når de først åpner for det så er det greit at det er på de rutene, og ikke landet som helhet. Det ville vært en veldig dårlig løsning for kundene, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian.

De mener at bonusordningen fører til økte priser.

– Men vi har et godt bonusprogram vi også, så hvis forbudet oppheves på disse rutene kommer vi til å ta opp konkurransen.

Glede i SAS

SAS på sin side er glade for Konkurransetilsynets anbefaling.

Knut Morten Johansen, SAS

Knut Morten Johansen i SAS er glad for Konkurransetilsynets anbefaling.

Foto: Knut Løvstuhagen/SAS

– Forbudet har vært en favorisering av lavprismodellen og hindret oss i å konkurrere med hele vårt produktspekter. Vi er veldig glade for at norske innenrikspassasjerer nå får oppleve det passasjerer ellers i verden har opplevd i lang tid, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

Men han er overrasket over at ikke flyrutene i resten av landet får samme behandling.

– Det er bemerkelsesverdig at distriktene ikke skal få anledning til å nyte godt av det samme. Det blir ikke dyrere. Men det blir konkurranse på en rekke andre felt enn bare pris.


Livsstil:

TV og radio

For å lykkes som gründer må man kjenne sitt marked. Vi møter den unge mannen bak brillemerket Frank Walton som utfordrer det norske brillemarkedet. Kvinnene bak billeoppdrett-firmaet Myldregaard utvikler spiselige bille-oppskrifter. Programleder Christian Strand tester ut sin gründeridé på Norges største pappa-bloggere. (2:4)
Ultraløpere løper helst konkuranser lenger enn et maraton. Marit, Frode og Leif skal løpe Oslofjorden Rundt, fra Moss til Horten, i opp mot 24 timer. For småbarnsmoren Marit (38) passer det dårlig med en kneskadde rett før løpet. (1:3)
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)