Risikoen for dødfødsel synker mot slutten av svangerskapet og er på sitt laveste én uke etter termin.

Flere studier, både utenlandske og norske, viser at både alvorlige fødselsskader og dødfødsler kan unngås ved å sette fødslene i gang når kvinnene er én uke på overtid.

Norsk praksis på de aller fleste sykehus er likevel å vente enda en til to uker etter dette.

Gynekologforeningen står på sitt

Til tross for urovekkende tall, velger de fleste sykehusene å følge de nasjonale retningslinjene. De utarbeides av Norsk gynekologisk forening. Foreningen er i en debatt om spørsmålet, men det ser foreløpig ikke ut til at veiledningen vil bli endret.

- Jeg tror det delvis skyldes en misoppfatning om at det blir flere keisersnitt og skader ved igangsetting. Selv om flere studier viser det motsatte, sier overlege Kjell Salvesen ved St. Olavs hospital.

- Det blir faktisk færre keisersnitt når man setter igang. Det tror jeg mange norske fødselshjelpere ikke er klar over, fortsetter han.

Video nsps_upload_2009_3_30_7_51_23_1996.jpg - Foto: Nyhetsspiller /

Kjell Å. Salvesen, overlege ved St. Olavs Hospital, tror ikke det kommer noen umiddelbar endring av nasjonale retningslinjer.

I Trondheim får kvinnene velge

På St. Olavs hospital i Trondheim har de valgt å gå bort fra retningslinjene. Der kommer alle gravide til kontroll én uke etter termin, og får selv velge om de vil settes igang der og da.

- Vi har spurt kvinnene hva de mener, og de er helt klare. 3 av 4 vil igangsettes, og det har vi tatt konsekvensen av, sier Kjell Salvesen.

Også på Sykehuset Innlandet på Lillehammer gir de kvinnene valget selv.

25 ganger så stor risiko for mange

Forsker Fredrik Frøen har fulgt overtidsdiskusjonen i mange år, og mener det er på høy tid at praksisen endres i Norge.

- To uker på overtid har kvinner i risikogruppen, det vil si førstegangsfødende, de som venter gutter og de som er under 20 eller over 35, faktisk 25 ganger så høy risiko for dødfødsel som de som føder til termin, sier han.

- De barna som dør overtidig er helt unødige. Fødselsleger og jordmødre bør ikke avgjøre dette alene, spørsmålet er om kvinner også må ha et ord med i laget, fortsetter han.

De andre sykehusene opplyser at en endring i rutinene vil kreve at man har kapasitet til å håndtere det. Kvinneklinikken på Rikshospitalet vurderer å endre sin praksis, men har så langt ikke prioritert det.


Er du personlig berørt av denne saken? Landsforeningen uventet barnedød finner du på lub.no .