Hvem skal betale kringkastingsavgift?

Kringkastingsavgift skal betales av den som har, det vil si eier, leier eller låner en fjernsynsmottaker, - Forskrifter om fjernsynsmottakere § 1 . Den som er pliktig å betale kringkastingsavgift plikter å registrere seg med lisens i NRK Lisensavdelingens lisensregister.

Den som har studielån eller trygd regnes ikke som forsørget av andre og skal registreres med egen lisens og betale egen kringkastingsavgift selv om de bor hjemme og har egen fjernsynsmottaker i bruk - se Forskrifter om fjernsynsmottakere § 4 , ledd I.

Dersom du leier en bolig med fjernsynsmottaker skal du registrere deg med egen lisens og betale egen kringkastingsavgift for denne fjernsynsmottakeren. Den som har fjernsynsmottakeren i bruk er pliktig å melde fra til NRK Lisensavdelingen - se Forskrifter om fjernsynsmottakere § 6 .

Også den som leier ut bolig med fjernsynsmottaker er pliktig å melde fra hvem som benytter dette utstyret til NRK Lisensavdelingen - se Forskrifter om fjernsynsmottakere § 7 .

Tilbake til: Ofte stilte spørsmål om kringkastingsavgiften

Opphavsrett NRK © 2014

Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen

Nettsjef: Frank Gander (konst.)