Den tyske pave Bendikt XVI har den siste tida omtalt den tyske kulturheltinna Hildegard offentleg ved fleire høve. I eit innslag frå TV-kanalen Rome Reports seier han mellom anna at Hildegard «tok med seg kvinneleg innsikt i møte med trua sine mysterier».

Hildegard skal også utnemnast til kyrkjelærar i den katolske kyrkja i oktober 2012, ei ære som tidlegare har blitt gitt til 33 personar som vert tillagt særskilt viktig teologisk påverknad. Kanoniseringa av Hildegard skjer truleg før denne utnemninga.

Prosessen starta i 1223

Hildegard von Bingen har lenge tiltrekt seg interesse som ein av dei mest allsidige kulturpersonlegdomane i mellomalderen.

I tillegg til å komponere musikk og skrive bøker om teologi, visjonar, etikk og naturvitskap, grunnla ho mellom anna to kloster og utvikla eit alternativt alfabet.

Ideen om å gjere Hildegard til helgen er på ingen måte ny. Allereie i 1223 vart det sett i gong ein kanoniseringsprosess, men fire ulike pavar unnlet å fullføre den.

Helgendyrkinga av Hildegard var like fullt i gang, og dyrkinga vart godteken i 1324. Sidan 1940 har Hildegard hatt ein avgrensa status som «St. Hildegard» innanfor benediktinarordenen.

Aktuell som romanfigur

Rundt 80 komposisjonar av Hildegard er bevarte, uvanleg mange for ein komponist frå 1100-talet. Særleg dei siste tiåra har interessa for denne seingregorianske komponisten vore stigande.

Det moralske syngespelet Ordo Virtutum er det første verket ein kjenner til i sitt slag, og mellom hennar mest framførte..

Høyr utdrag frå Ordo Virtutum:

(Framført av Carmen-Renate Köper, William Mockridge og Sequentia.)

Den siste tida har Hildegard si livshistorie fått ein del merksemd her til lands på grunn av den danske forfattaren Anne Lise Marstrand-Jørgensen sin roman «Hildegard», som nyleg kom ut på norsk. Oppfølgjaren «Hildegard II» er allereie i sal i Danmark.