Quiz om farlige dyr i Norge

GIFTIG SLANGE: Er dette en buorm, en stålorm eller en huggorm? Ta quizen og lær mer om de farlige norske dyrene.

Quiz-bilde
Foto: NRK

Vil du ha flere spørsmål? Prøv Samleside Newtonquiz'er .

Flere kulturnyheter

KULTURFORSKJELLER: Kartet viser hvor stor prosentvis økning kommunenes driftsutgifter til kultur- og idrettsbygg har vært fra 2008 til 2014. Fylker i lilla har hatt en økning på over 150 prosent, mens gule fylker har hatt en økning på under 50 prosent. (For Oslo har vi tatt utgangspunkt i 2009-tall på grunn av mangelfulle 2008-tall.)

Her har utgiftene til kulturbygg økt mest

Mens kommunene kutter i det kulturelle basistilbudet, har driftsutgiftene til kulturbygg eksplodert de siste årene. Her kan du se hvor i landet veksten har vært størst.

Les saken