Oppgjørets time - 'Oppgjørets time' er forfattter Ingerid Hagens første bok. - Foto: Spartacus forlag /

'Oppgjørets time' er forfattter Ingerid Hagens første bok.

Foto: Spartacus forlag

Forfriskende og rystende om rettsoppgjøret

Vårt bilde av den første etterkrigstiden trenger en revurdering. Ingerid Hagens bok ”Oppgjørets time” er et kraftfullt bidrag til en slik nyansering av historien og vårt syn på oss selv.

Etter at riksadvokat Aulies redegjørelse om landssvikoppgjøret ble lagt frem høsten 1950, i form av Stortingsmelding 64, trykket Arbeideravisa i Trondheim en kommentar som sluttet på denne måten:

« (...) at slike beklagelige og opprørende ting hendte er så mye bedrøveligere, fordi vi jøssinger jo ville gå for å være så mye bedre mennesker enn de andre! Det er grunn til å spekulere på det.»

Sitat fra "Oppgjørets tid"

Overgrep

Ingerid Hagen - Ingerid Hagen - Foto: Spartacus forlag /

Ingerid Hagen

Foto: Spartacus forlag

Sitatet ovenfor er i denne sammenhengen hentet fra Ingerid Hagens bok "Oppgjørets time", en bok som med stor kraft reiser en helt grunnleggende diskusjon om grunnlaget for og lovligheten av et rettsoppgjør med svikerne som også inneholdt grove overgrep, fysisk og åndelig tortur og nedverdigende fangebehandling i betydelig omfang.

At overgrep skjedde, er altså ikke nytt i og for seg, men utstrekning og grad hadde de færreste innsikt i før Hagen gikk inn i dette materialet. Så lenge i ettertid er det allikevel viktigere å diskutere de sterke indisiene Hagens forskningsarbeid gir for at myndighetene systematisk undertrykket kritikk. At de samme maktorganene var villige til å sette rettsstatlige prinsipp til side for å hindre at oppgjøret og personer i ledelsen for det ikke skulle tape tillit eller ansikt.

Ikke minst gjelder dette den urgamle bestemmelsen om at ingen lov kan gis tilbakevirkende kraft – og spørsmålet om den landssvikanordningen myndighetene i London ga i desember 1944 nettopp ble et unntak fra dette prinsippet.

Ingerid Hagens arbeid har omfattet så vel kjente og velbrukte kilder, som materiale få eller ingen har sett nærmere på tidligere. Det siste gjelder først og fremst all dokumentasjon som ble samlet i kjølvannet av Marta Steinsviks bok ”Frimodige ytringer”, men også materiale fra injuriesakene mot OH. Langeland, tidligere Milorg-leder i Oslo (frikjent) og Toralv Fanebust (dømt).

Konflikt


Nå er det heller ingen nyhet at den antatt støvete yrkesgruppen historikere kan bli imponerende nådeløs, både i skrift og tale, når de mener kolleger tar feil. Men; det er interessant at Hagens bok og konklusjonene i den kan utløse så sterke reaksjoner som vi blant annet har sett i en debatt som stadig løper i VG, der uenigheten ikke bare dreier seg om landssvikoppgjøret som sådant og Hjemmefrontens rolle i den første etterkrigstiden.

Selve klimaet for fri forskning i de delene av norsk historikermiljø som befatter seg med okkupasjonstiden er kommet under debatt. Hagens bok utfordrer det sterke miljøet omkring Hjemmefrontmuseet. Denne utfordringen virker både nødvendig og forfriskende.

Andre land i Europa har forlengst sett yngre historikere balansere, nyansere og avheroisere deler av krigsmytene. Ingerid Hagens bok er et viktig bidrag til en slik prosess her hjemme, den er til dels rystende lesning og et nyttig lærestykke i bearbeidelsen av nasjonal selvgodhet.

Siste om bøker fra TV og radio

Hva får leseren når historisk sakprosa går stadig lenger mot detaljer og enkeltpersoner - i stedet for de lange linjene? Bok i P2 om Florian Illies´ bok om 1913. Og Steinar Opstads nye diktsamling gir leeren ro.
Gjest: Sindre Ekrheim med samlingen Ho kjem fram i regnet. Ved Annelita Meinich.
Kronprinsessen leser høyt fra Brødrene Løvehjerte. (NRK Nordland, 1. april 2014)

Anmeldelser

Arkivopptak med lyrikaren Jan Magnus Bruheim

– Eg kjende det som ei skam å gå der unyttig!

Det seier lyrikaren Jan-Magnus Bruheim frå Skjåk i dette intervjuet frå 1964. Han fortel at han i yngre år tok øksa og drog til skogs, for at folk skulle tru at han gjorde «skikkeleg mannfolkarbeid». Men etter som åra gjekk vaks sjølvtilliten, og han kunne gå i skogen med berre ei innbilt øks på nakken.

På Bislett i Oslo finnes det en bokhandel som kun selger én eneste bok. Den eieren mener er verdens beste.
Kronprinsesse Mette-Marit har selv tatt initiativet til toget som er lastet med bøker, for å øke leselysten blant folk flest.(Kulturhuset 31.03.2014)
 : Gine Cornelia Pedersen i Kulturhuset (24.mars-14)

Vinneren av Tarjei Vesaas debutantpris på besøk i Kulturhuset på P2.

Kim Leine har gjennomlevd angst for Jehovas straff, seksuelt overgrep og eget narkotikamisbruk. I 2013 ble han tildelt den gjeve Nordisk råds litteraturpris. Hvordan klarte han å gå veien fra avgrunn til suksess? Bokprogrammet besøker den dansk-norske forfatteren hjemme i København, og blir med på tur tilbake til hjembygda Seljord der han feires av ordføreren og sin gamle norsklærer.

Portrett av den Nordisk Råd-vinnende forfatteren Kim Leine.

Hvorfor er du så opptatt av skitt i menneskelivet? spør vi den dansk-norske forfatteren Kim Leine. Klipp fra Bokprogrammet.

Smakebit fra Bokprogrammets portrettintervju med den dansk-norske forfatteren Kim Leine.

Den unge danske poeten Yahya Hassan leser fra sin selvtitulerte diktsamling. Videoen har tidligere blitt lagt ut på YouTube av danske Gyldendal Forlag.

Den danske poeten messer sitt råeste dikt.

Bokaktuelle Marta Breen er gjest i Salongen på P2

Hun har vært i Salongen på P2 og snakket om «Født feminist»!

Opphavsrett NRK © 2014

Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen

Nettsjef: Frank Gander (konst.)