Arne Johan Vetlesen - Arne Johan Vetlesen. - Foto: Universitetsforlaget /

Arne Johan Vetlesen.

Foto: Universitetsforlaget

Frihetens pris

Boken "Frihetens forvandling. Essays og artikler 2002-2008” er skrevet av forfatteren Arne Johan Vetlesen. Forestillingen om at individuell frihet er veien til lykken, er ikke så opplagt etter å ha lest denne boken, mener vår anmelder.

Frihetens forvandling - Boken 'Frihetens forvandling', med undertittel 'Essays og artikler 2002-2008', er utgitt på Universitetsforlaget. - Foto: Universitetsforlaget /

Boken 'Frihetens forvandling', med undertittel 'Essays og artikler 2002-2008', er utgitt på Universitetsforlaget.

Foto: Universitetsforlaget

I boka som består av tidligere publiserte artikler, nærmer filosofen seg begrepet frihet fra mange ulike posisjoner som kan være gode utgangspunkt for videre diskusjoner.

Individuelt press

Arne Johan Vetlesen er kritisk til vår tids dyrking av hver enkelts frihet. Han skriver blant annet: ”Økt individuell valgfrihet er utviklingens forside, psykiske lidelser dens bakside.” Hva mener han med dette? Er Vetlesen negativ til at enkeltmennesker skal gis utfordringer og valgmuligheter? Neppe det. Men han påpeker at det har en pris at hver enkelt er sin egen lykkes smed.

Prisen vi betaler i det markedsliberale samfunnet er at hver enkelt opplever et enormt press, hevder Vetlesen. Vi skal lykkes. Vi skal vinne. For det er ingen andre enn oss selv som begrenser mulighetene:

Når ”alt” sies å være mulig for enhver, når ”alt” sies å være innenfor rekkevidde, bare man som individ utvikler kapasitetene som trengs for å realisere alle alternativene, er resultatet individer som settes under et enormt psykisk trykk.

Ikke tid til lange brev


Boka ”Frihetens forvandling. Essays og artikler 2002-2008” består av 26 ulike artikler, som er publisert tidligere i aviser, tidsskrifter og bøker. Det er mulig å blinke ut noen hovedtekster. Essayene handler blant annet om frihetens vilkår og om hvilke kår vennskap har i vår tid.

I mange av tekstene ligger en kritikk av det markedsliberale samfunnet i bunnen. Han viser blant annet til den engelske sosiologen Ralph Fevre, som hevder at den økonomiske rasjonaliteten trenger seg inn i andre sfærer og aktiviteter i tilværelsen. Arbeid og forbruk får en så stor plass i livet, hevder Fevre at vi må gi opp noe:

”…og dermed finnes det ikke lenger tid eller rom for å spille musikk sammen, for ritualer, bønn, for å skrive dagbok eller lange brev til venner og elskere, for å vandre formålsløst rundt på landsbygda, for kontemplasjon.” Ralph Fevre.

Dette nostalgiske sitatet av Fevre er et av mange utgangspunkter for Vetlesens diskusjon om betingelsene for vennskap. Hans referanser strekker seg fra antikken og opp til samtidige filosofer, sosiologer og psykologer.

Akademisk, men…

Boka inneholder både tunge filosofiske resonnementer og korte avisinnlegg om reklame, om begredelige forhold i skolen eller om nedleggelser av postkontorer – og hvilken ødeleggende effekt det har for småsteder i Norge. Man kan være enig eller ikke enig i hans analyser.

Men Vetlesen drar opp interessante perspektiver som det er verdt å bruke tid på. Språket er for så vidt akademisk. Han ironiserer også over det og skriver: Det er blitt sagt at døden – eller i mitt vokabular: grunnvilkåret dødelighet – er vårt samfunns siste tabu. Likevel er Vetlesen en eminent formidler. For et sterkt engasjement for menneskers livsbetingelser og konkrete utgangspunkt for diskusjonene, bidrar til at filosofen når ut til mange lesere og ikke bare til et begrenset fagmiljø.

Habermas

Arne Johan Vetlesen hadde den tyske filosofen Jürgen Habermas som sin veileder i sine yngre dager, og i flere av artiklene er Habermas utgangspunkt for Vetlesens diskusjoner. Han både forsvarer og er kritisk til sin gamle veileder: ”Han (Habermas) har lite innsiktsfullt å melde når spørsmålet om årsakene til internasjonal terrorisme a la nine eleven stilles, eller for den saks skyldfattigdomsbekjempelse.”

Vi kan kanskje si at boka ”Frihetens forvandling” viser at Vetlesens virke som akademiker og intellektuell er i Habermas sin tradisjon. Han bidrar i en kritisk offentlighet og deltar i samtidas diskusjoner om etiske og sosiale spørsmål med en filosofs blikk på verden. Arne Johan Vetlesen er en type akademiker som vi ønsker oss flere av.

Siste om bøker fra TV og radio

Intervju med Margit Sandemo i forbindelse med biografien om henne

Fra arkivet: Hør Bok i P2s portrettintervju med Margit Sandemo (2010).

Hva får leseren når historisk sakprosa går stadig lenger mot detaljer og enkeltpersoner - i stedet for de lange linjene? Bok i P2 om Florian Illies´ bok om 1913. Og Steinar Opstads nye diktsamling gir leeren ro.
Gjest: Sindre Ekrheim med samlingen Ho kjem fram i regnet. Ved Annelita Meinich.

Anmeldelser

Arkivopptak med lyrikaren Jan Magnus Bruheim

– Eg kjende det som ei skam å gå der unyttig!

Det seier lyrikaren Jan-Magnus Bruheim frå Skjåk i dette intervjuet frå 1964. Han fortel at han i yngre år tok øksa og drog til skogs, for at folk skulle tru at han gjorde «skikkeleg mannfolkarbeid». Men etter som åra gjekk vaks sjølvtilliten, og han kunne gå i skogen med berre ei innbilt øks på nakken.

Kronprinsessen leser høyt fra Brødrene Løvehjerte. (NRK Nordland, 1. april 2014)
På Bislett i Oslo finnes det en bokhandel som kun selger én eneste bok. Den eieren mener er verdens beste.
Kronprinsesse Mette-Marit har selv tatt initiativet til toget som er lastet med bøker, for å øke leselysten blant folk flest.(Kulturhuset 31.03.2014)
 : Gine Cornelia Pedersen i Kulturhuset (24.mars-14)

Vinneren av Tarjei Vesaas debutantpris på besøk i Kulturhuset på P2.

Kim Leine har gjennomlevd angst for Jehovas straff, seksuelt overgrep og eget narkotikamisbruk. I 2013 ble han tildelt den gjeve Nordisk råds litteraturpris. Hvordan klarte han å gå veien fra avgrunn til suksess? Bokprogrammet besøker den dansk-norske forfatteren hjemme i København, og blir med på tur tilbake til hjembygda Seljord der han feires av ordføreren og sin gamle norsklærer.

Portrett av den Nordisk Råd-vinnende forfatteren Kim Leine.

Hvorfor er du så opptatt av skitt i menneskelivet? spør vi den dansk-norske forfatteren Kim Leine. Klipp fra Bokprogrammet.

Smakebit fra Bokprogrammets portrettintervju med den dansk-norske forfatteren Kim Leine.

Den unge danske poeten Yahya Hassan leser fra sin selvtitulerte diktsamling. Videoen har tidligere blitt lagt ut på YouTube av danske Gyldendal Forlag.

Den danske poeten messer sitt råeste dikt.

Opphavsrett NRK © 2014

Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen

Nettsjef: Frank Gander (konst.)