Gull til Anne

Etter bare en knapp måned i salg har Anne Nørdstis nye album "På Kryss Og Tvers" solgt til gull

Anne Nørdsti
Foto: Jens Edgar Haugen

Ikke bare er det meget sjelden å selge til gull i disse tider, men Anne debuterte på toppen av VG listas Topp 30 Album Norsk, og blant Topp 3 på Topp 40 Album i sin første salgsuke. Og i øvre del av lista har hun ligget siden, til tross for at det bare er detaljhandelen og nedlastninger fra nettet som innrapporteres.

På dansefot gratulerer så meget!

Flere kulturnyheter

KULTURFORSKJELLER: Kartet viser hvor stor prosentvis økning kommunenes driftsutgifter til kultur- og idrettsbygg har vært fra 2008 til 2014. Fylker i lilla har hatt en økning på over 150 prosent, mens gule fylker har hatt en økning på under 50 prosent. (For Oslo har vi tatt utgangspunkt i 2009-tall på grunn av mangelfulle 2008-tall.)

Her har utgiftene til kulturbygg økt mest

Mens kommunene kutter i det kulturelle basistilbudet, har driftsutgiftene til kulturbygg eksplodert de siste årene. Her kan du se hvor i landet veksten har vært størst.

Les saken