– Et knyttneveslag

"Jeg tenker du skjønner det sjøl. Historien om Christoffer" av Jon Gangdal er nominert til Brageprisen. Et godt valg, mener Knut Hoem.

Jon Gangdal

Jon Gangdal har snakket med de fleste som var involvert, med unntak av mor og stefar, som ikke har villet si noe mer enn det de har sagt til Dagbladet og Aftenposten.

Foto: Kagge Forlag

Kilde: Kulturnytt, 22. november, 2010.

Historien om Christoffer (bokomslag)
Foto: Kagge Forlag

Det er en stor påkjenning å lese Jon Gangdals bok om Christoffer Kihle Gjerstad. De fleste av oss kjenner de grunnleggende sidene av saken. Den rettsmedisinske rapporten slo fast at Christoffer ble mishandlet til døde. Stefaren ble dømt til åtte års fengsel, etter Riksadvokaten tok opp igjen saken, som hadde blitt henlagt av politiet i Vestfold flere ganger. Både mor og stefar nekter for å ha mishandlet gutten.

Omsorgssvikt

Det vi vet står i kontrast til det spørsmålet vi alle stiller oss. Hva får en mor eller en stefar til å mishandle sitt eget barn? Tragedien blir ytterligere forsterket av at alle i Christoffers nærhet ikke klarte å tolke faresignalene. Hverken besteforeldre, den biologiske faren eller skole og helsevesen klarte å gripe inn før det var for seint. Vi har dermed å gjøre med omsorgssvikt på mange ulike nivåer.

Jon Gangdal har snakket med de fleste som var involvert, med unntak av mor og stefar, som ikke har villet si noe mer enn det de har sagt til Dagbladet og Aftenposten. Ved hjelp av spesielt notatene til Christoffers mormor tegner han et bilde av en oppvekst som i utgangspunktet er helt lik oppveksten til hvilken som helst barn. Han vokste først opp på et småbruk med foreldre og besteforeldre i nærheten. Han opplevde at foreldrene skilte seg og at det kom inn stefar i bildet. Til og med ADHD-diagnosen framstår som temmelig hverdagslig med tanke på hvor mange barn som får denne diagnosen i Norge.

Involverer leseren

Gangdal er åpen om hvilke deler av denne historien han kjenner og hva han av ulike grunner ikke vet. Denne åpenheten kombinerer han med å involvere leseren i de ulike samtalene han har med familie, politi og helsevesen. Han har også hatt tilgang til en del av politiforklaringene, noe som har bidratt til at han kan gi en rekonstruksjon av hendelsesforløpet som framstår som troverdig.

Slik får han vist tydelig hvordan hensynet til privatlivets fred og til taushetsplikten blant helsearbeidere veier tyngre enn bekymringen for et stadig mer skadet barn.

Tittelen "Jeg tenker nok du skjønner det sjøl" henspiller på en setning som Christoffer gjentok til stadighet når en voksenverden som burde sett faresignalene, velger å se en annen vei. Gangdals bok framstår som et lysende kampskrift for alle dem som er opptatt av å bedre barnas rettsvern i dagens Norge.

Siste om bøker fra TV og radio

Når forfatteren skal begynne på et nytt skriveprosjekt, trenger hun fire penner og 200 blanke A4-ark, så skribler hun i vei. Hun forklarer hvordan det kan bli til en bok. Også forteller hun hvordan hun har brukt sine egne døtre som researchmateriale i sin nye bok om mensen og hvordan barn tolker litteratur helt annerledes enn vi tror. Og hvordan kommuniserer egentlig hvaler med hverandre? 
Det lurer Gro Dahle på og vi har fått zoolog Einar Strømnes til å svare og etterligne hvalsang. Anne Dorte Lunås er fryktelig fascinert av menneskene som har vært på jorda før oss og de få sporene vi har klart å lete fram etter dem. Hun har laget en helt ny serie om arkeologiske funn.
Forfatter Lars Mytting fikk sitt store gjennombrudd med en bok om stabling av ved. Nå er også romanen "Svøm med dem som drukner" solgt til en rekke land. Hør Lars Mytting i Jul i P2 (Sendedato: 25.12.2015)
Forfatteren Hilde Hagerup har mange utgivelser bak seg og hun er oversatt til en rekke språk i og utenfor Europa. I år er hun aktuell med "Barnet mitt", en bok om foreldrerollen og samhandling mellom barn og voksne. Hør Hagerup i Jul i P2 (Sendedato: 23.12.2015)