Frihetens pris

Boken "Frihetens forvandling. Essays og artikler 2002-2008” er skrevet av forfatteren Arne Johan Vetlesen. Forestillingen om at individuell frihet er veien til lykken, er ikke så opplagt etter å ha lest denne boken, mener vår anmelder.

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen.

Foto: Universitetsforlaget
Frihetens forvandling

Boken 'Frihetens forvandling', med undertittel 'Essays og artikler 2002-2008', er utgitt på Universitetsforlaget.

Foto: Universitetsforlaget

I boka som består av tidligere publiserte artikler, nærmer filosofen seg begrepet frihet fra mange ulike posisjoner som kan være gode utgangspunkt for videre diskusjoner.

Individuelt press

Arne Johan Vetlesen er kritisk til vår tids dyrking av hver enkelts frihet. Han skriver blant annet: ”Økt individuell valgfrihet er utviklingens forside, psykiske lidelser dens bakside.” Hva mener han med dette? Er Vetlesen negativ til at enkeltmennesker skal gis utfordringer og valgmuligheter? Neppe det. Men han påpeker at det har en pris at hver enkelt er sin egen lykkes smed.

Prisen vi betaler i det markedsliberale samfunnet er at hver enkelt opplever et enormt press, hevder Vetlesen. Vi skal lykkes. Vi skal vinne. For det er ingen andre enn oss selv som begrenser mulighetene:

Når ”alt” sies å være mulig for enhver, når ”alt” sies å være innenfor rekkevidde, bare man som individ utvikler kapasitetene som trengs for å realisere alle alternativene, er resultatet individer som settes under et enormt psykisk trykk.

Ikke tid til lange brev


Boka ”Frihetens forvandling. Essays og artikler 2002-2008” består av 26 ulike artikler, som er publisert tidligere i aviser, tidsskrifter og bøker. Det er mulig å blinke ut noen hovedtekster. Essayene handler blant annet om frihetens vilkår og om hvilke kår vennskap har i vår tid.

I mange av tekstene ligger en kritikk av det markedsliberale samfunnet i bunnen. Han viser blant annet til den engelske sosiologen Ralph Fevre, som hevder at den økonomiske rasjonaliteten trenger seg inn i andre sfærer og aktiviteter i tilværelsen. Arbeid og forbruk får en så stor plass i livet, hevder Fevre at vi må gi opp noe:

”…og dermed finnes det ikke lenger tid eller rom for å spille musikk sammen, for ritualer, bønn, for å skrive dagbok eller lange brev til venner og elskere, for å vandre formålsløst rundt på landsbygda, for kontemplasjon.” Ralph Fevre.

Dette nostalgiske sitatet av Fevre er et av mange utgangspunkter for Vetlesens diskusjon om betingelsene for vennskap. Hans referanser strekker seg fra antikken og opp til samtidige filosofer, sosiologer og psykologer.

Akademisk, men…

Boka inneholder både tunge filosofiske resonnementer og korte avisinnlegg om reklame, om begredelige forhold i skolen eller om nedleggelser av postkontorer – og hvilken ødeleggende effekt det har for småsteder i Norge. Man kan være enig eller ikke enig i hans analyser.

Men Vetlesen drar opp interessante perspektiver som det er verdt å bruke tid på. Språket er for så vidt akademisk. Han ironiserer også over det og skriver: Det er blitt sagt at døden – eller i mitt vokabular: grunnvilkåret dødelighet – er vårt samfunns siste tabu. Likevel er Vetlesen en eminent formidler. For et sterkt engasjement for menneskers livsbetingelser og konkrete utgangspunkt for diskusjonene, bidrar til at filosofen når ut til mange lesere og ikke bare til et begrenset fagmiljø.

Habermas

Arne Johan Vetlesen hadde den tyske filosofen Jürgen Habermas som sin veileder i sine yngre dager, og i flere av artiklene er Habermas utgangspunkt for Vetlesens diskusjoner. Han både forsvarer og er kritisk til sin gamle veileder: ”Han (Habermas) har lite innsiktsfullt å melde når spørsmålet om årsakene til internasjonal terrorisme a la nine eleven stilles, eller for den saks skyldfattigdomsbekjempelse.”

Vi kan kanskje si at boka ”Frihetens forvandling” viser at Vetlesens virke som akademiker og intellektuell er i Habermas sin tradisjon. Han bidrar i en kritisk offentlighet og deltar i samtidas diskusjoner om etiske og sosiale spørsmål med en filosofs blikk på verden. Arne Johan Vetlesen er en type akademiker som vi ønsker oss flere av.

Siste om bøker fra TV og radio

Når forfatteren skal begynne på et nytt skriveprosjekt, trenger hun fire penner og 200 blanke A4-ark, så skribler hun i vei. Hun forklarer hvordan det kan bli til en bok. Også forteller hun hvordan hun har brukt sine egne døtre som researchmateriale i sin nye bok om mensen og hvordan barn tolker litteratur helt annerledes enn vi tror. Og hvordan kommuniserer egentlig hvaler med hverandre? 
Det lurer Gro Dahle på og vi har fått zoolog Einar Strømnes til å svare og etterligne hvalsang. Anne Dorte Lunås er fryktelig fascinert av menneskene som har vært på jorda før oss og de få sporene vi har klart å lete fram etter dem. Hun har laget en helt ny serie om arkeologiske funn.
Forfatter Lars Mytting fikk sitt store gjennombrudd med en bok om stabling av ved. Nå er også romanen "Svøm med dem som drukner" solgt til en rekke land. Hør Lars Mytting i Jul i P2 (Sendedato: 25.12.2015)
Forfatteren Hilde Hagerup har mange utgivelser bak seg og hun er oversatt til en rekke språk i og utenfor Europa. I år er hun aktuell med "Barnet mitt", en bok om foreldrerollen og samhandling mellom barn og voksne. Hør Hagerup i Jul i P2 (Sendedato: 23.12.2015)