Av:
Kari Lie
/
Gunnhild Bugge

Statssekretær Yngve Slettholm i Kulturdepartementet ser ingen mulighet for at norske myndigheter kan innfri den pakistanske ambassadørens forventninger om at norske myndigheter bistår med å få returnert skriftbiter fra Schøyen-samlingen.

Statssekretær Yngve Slettholm.

Statssekretær Yngve Slettholm.

- Dersom det er slik at disse er ulovlig erhvervet, er det eierene som må vurdere en tilbakeføring, sier Slettholm.

Slettholm sier han skjønner godt henvendelsen fra Pakistans ambassadør.

- Men vi må foholde oss til norsk lov og internasjonalt regelverk. Vi har ingen andre muligheter til å gjøre noe med denne saken enn å rette en henstilling til eierne av samlingen om å vurdere en tilbakesending, sier han.

Taus Schøyen

Martin Schøyen forholder seg taus til NRK, heller ikke advokaten hans Harald Arnkvern vil kommentere om Schøyen vil tilbakelevere flere skrifter enn de to han har tilbudt å sende til nasjonalmuseet i Kabul.

Schøyen har tidligere tilbudt Norges nasjonalbibliotek å kjøpe samlingen.

- Det vil prinsipielt være meget uheldig hvis staten skal kjøpe ulovlig erhvervet gjenstander. Og det ville skape ringvirkninger som ikke vil være noe særlig tjenlige, sier Slettholm.

Kulturnytt, NRK P2, 9. september 2004