Global oppvarming er når jordens overflate blir varmere. Bruk av fossile brensler som olje, kull og gass har gitt oss flere klimagasser i atmosfæren og ført til klimaendring de siste hundre årene.
Ylva er fire år, og elsker snøen. Men når hun blir voksen, er det ikke sikkert skisesongen er noe å skryte av.