21.12.2014
Maŋimuš ođđasat sámegillii

Sámedikki ii doarju

Video Sametingets plenumsmøte 24.02.12 (Foto: Nyhetsspiller)

Su mielas ii leat veaháge vuoiggalaš ahte ii oaččo veahki Sámedikkis. Astrid Ingebjørg Johnsen lea álggahan fitnodaga Osloi. Vaikkovel dás lea dološ sámi vuoiŋŋalašvuohta vuođđun, de ii luvve dát ruđaid Sámedikkis.

Dološ noaide-ávdásiin fállá son veahki Oslo-ássiide.
Guovdu oaivegávpoga lea Astrid Ingebjørg Johnsen ásahan fitnodaga gos son fállá ruvvema, liikedivššu ja silolaš mátki rumbbuin.
Muhto Sámedikkis ii leat ožžon veahki.

GULDAL:

Oazo doarjagiid

Ellen Kristina Saba (Foto: NRK)

Ellen Kristina Saba

Foto: NRK

Vuotnabađas lea fas Ellen Kristina Sabas vuoktačuohpahat. Ja go son lea siskkabeale ruhtadandoaibmaguovllu, de lea sutnje vejolaš oažžut ruhtaveahki Sámedikkis.

Sámediggi dat hálddaša 37 miljon kruvnno jahkásaččat ovddidandihtti ealáhusaid. Dušše olbmot muhtin gielddain ja guovlluin davimus Sámis sáhttet oažžut doarjaga.


Ellen Kristina Saba ballá ahte dilli sáhttá šaddat nu ahte mátta-Norgga sámit maid fidnejit veahki jus doppe bohtet vel eanet politihkkárat Sámediggái:

Ártna vuorká

10 siste fra NRK Sápmi

Hvit buffer 2
Mánáid TVHvit buffer

Hvit buffer 2
NRK Sápmi (NRKSapmi) on Twitter
Kommenter på facebook