21.12.2014
Maŋimuš ođđasat sámegillii

Tok lovlighetsklage til følge

Nytt håp for Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter og Børselv oppvekstsenter.

Kommunestyret i Porsanger tok torsdag lovlighetsklagen til følge, og sender skolesaken og budsjettet til ny behandling i administrasjonen, skriver Finnmark Dagblad.

Lovlighetsklagen av vedtaket som la ned skolen i Børselv og reduserte skoletilbudet i Billefjord ble behandlet i ekstraordinært møte.

Dagens utfall innebærer at det ikke lenger foreligger noe vedtak om å legge ned noe av tilbudet.

I desember i fjor vedtok flertallet i Porsanger kommunestyre å legge ned Børselv oppvekstsenter og å sterkt redusere tilbudene ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter.

Flertallet da besto av representanter fra Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).

På et folkemøte i Áigir i Porsanger tidligere i uka la en konsulent fram en rapport som viser at nedleggelse av skolene ikke vil gi besparelser.

Kommentarsystemer er levert av DISQUS. NRK står ikke ansvarlig for misbruk av Disqus gjennom andre installasjoner enn på NRK.

10 siste fra NRK Sápmi

Hvit buffer 2
Mánáid TVHvit buffer

Hvit buffer 2
NRK Sápmi (NRKSapmi) on Twitter
Kommenter på facebook

 • Tips oss
 • Kárášjohka/ Karasjok
 • E-post: samivaktsjef@nrk.no
 • Evenskjer
 • Guovdageaidnu/ Kautokeino
 • Gáivuotna/ Kåfjord
 • Oslo
 • Snoasa/ Snåsa
 • Deatnu/ Tana
 • Tromsa/ Tromsø
 • Divttasvuotna/ Tysfjord