19.12.2014
Maŋimuš ođđasat sámegillii

– Provoserende at Breivik bruker urfolk til egen fordel

Breivik (Foto: POOL/Reuters)

I andre dag i retten beskrev terrortiltalte Anders Behring Breivik nordmenn som et urfolk. – Det er ikke forskjell på det norske folk og det bolivianske urfolk, sa han.

Foto: POOL/Reuters

KARASJOK (NRK.no) Det er tungt og provoserende at Norges verste terrorist bruker verdens urfolk til egen fordel, mener sametingspolitiker.

– Når jeg snakker, så snakker jeg på vegne av svært mange nordmenn, skandinaver og europeere som ikke ønsker at våre etniske urfolksrettigheter, våre kulturelle og territorielle rettigheter skal fratas oss, sa Anders Behring Breivik i sin frie forklaring i Oslo tingrett i dag.

Behring Breivik viste til Bolivias urfolk og mente at nordiske urfolk blir behandlet dårligere, og blir stemplet som nazister og rasister.

Han spurte også om høvdingene Sitting Bull og Crazy Horse, tilhørende USAs urfolk, var terrorister fordi de kjempet for sin kultur på 1800-tallet.

EDL-leder Lars Hapalahti og NSR-leder Silje Muotka (Foto: Thor Thrane/NRK)

Silje Karine Muotka.

Foto: Thor Thrane/NRK

Tungt og provoserende

Sametingspolitiker Silje Karine Muotka i Norske Samers Riksforbund synes det er forferdelig at en massemorder påberoper seg urfolksstatus for å rettferdiggjøre sine handlinger.

– Etter min mening er det både tungt og provoserende at Norges verste terrorist bruker verdens urfolk til egen fordel. Han har angrepet oss alle og demokratiet, sier hun.

– I retten sa han at alle nordmenn er urfolk. Hva synes du som samepolitiker om det?

Urfolk

 • Samefolket står i en særstilling blant minoritetene i Norge ved at de er «indigenous people» i henhold til folkeretten, gjerne oversatt med «urfolk».
 • De to sentrale folkerettslige konvensjoner for samenes rettigheter er FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966 (SP) og ILOs konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater av 1989 (ILO).
 • Høyesterett har lagt til grunn at samene går inn under begge konvensjoner, og at de blir rettslig vernet av de rettigheter som konvensjonene gir henholdsvis etniske minoriteter og urfolk.
 • Samene har rettsvern som urfolk i landet, ikke bare i de samiske kjerneområder, men også utenfor disse områder.
 • Det har gjennom årene foregått en del offentlig debatt om bruken av ordet «urfolk» for samene.
 • Det er uttalt av Høyesterett at samene er «indigenous people» i henhold til folkeretten. De oppfyller de krav som folkeretten stiller, og de er anerkjent som dette både av de norske myndigheter og av det internasjonale samfunn i en lang rekke sammenhenger.
 • Kilde: NOU 2005:5

– Det er en misforståelse, og det er uakseptabelt å uttale det, sier Muotka.

Helt søkt

Breivik tar grundig feil om hva urfolk er, mener Asbjørn Eide. Han har tidligere ledet FNs arbeidsgruppe for urfolk.

– Dette er helt søkt. Han har overhodet ingen forståelse av hvordan dette begrepet brukes, sier Eide til Dagbladet.

Han mener det ikke finnes definisjoner av ordet som gjør nordmenn til et urfolk.

Dominant

På et fengslingsmøte i februar påberopte også Anders Behring Brevik seg urfolksstatus.

Professor i offentlig internasjonal rett, Martin Scheinin, ved det europeiske universitetsinstituttet i Firenze i Italia, var da klar på at nordmenn ikke kan kalles et urfolk.

– Nordmenn er den dominante majoritetsbefolkningen i Norge. Derfor kan dette ikke være et urfolk, sa presidenten i det internasjonale forbundet for grunnlovsrett.

Relativt

– Urfolksbegrepet er relativt i den forstand at det forutsetter eksistensen av et annet, dominant og som oftest større folk i den samme stat eller territorium.

– Det er et krav at et urfolk var før den dominante befolkningen i et visst område, men det er et urfolk bare i forhold i denne gruppen, eller staten hvor gruppen er i dominant posisjon, sa Scheinin til NRK.

Tar del i sorgen

Sametinget er denne uken samlet i Karasjok på Sametingets plenum.

– Vi ønsker å vise at hele Sápmi (Sameland, red.anm.) tar del i sorgen som Breivik har påført så mange. Han har rammet unge politisk aktive samer og deres nærmeste, sier sametingspolitiker Silje Karine Muotka.

10 siste fra NRK Sápmi

Hvit buffer 2
Mánáid TVHvit buffer

Hvit buffer 2
NRK Sápmi (NRKSapmi) on Twitter
Kommenter på facebook

 • Tips oss
 • Kárášjohka/ Karasjok
 • E-post: samivaktsjef@nrk.no
 • Evenskjer
 • Guovdageaidnu/ Kautokeino
 • Gáivuotna/ Kåfjord
 • Oslo
 • Snoasa/ Snåsa
 • Deatnu/ Tana
 • Tromsa/ Tromsø
 • Divttasvuotna/ Tysfjord