21.12.2014
Maŋimuš ođđasat sámegillii

Samisk programråd holder folkemøter

Samisk programråd - Førsteretten (Foto: Dan Robert Larsen/NRK)

Samisk programråd

Foto: Dan Robert Larsen/NRK

Samisk programråd ønsker å vite hvor fornøyde publikum er med NRK Sápmi.

Samisk programråd

 • Kringkastingsloven fastsetter at det skal være et folkevalgt råd for hvert distriktskontor.
 • Samisk programråd velges av Sametinget for fire år om gangen.
 • Rådet skal uttale seg om hovedlinjene i programvirksomheten til NRK Sápmi og om de programsaker som legges fram av NRK.

Samisk programråd vil i fremtiden arrangere åpne folkemøter på forskjellige steder i landet.

Første møtet skjer på rådhuset i Tana i kveld, fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

Vil ha meninger om programprofil

– Formålet er at både ledelsen i NRK Sápmi og også Samisk programråd skal kunne få et direkte inntrykk av hvordan NRK Sápmis lyttere og seere ser på programprofilen man har. Det er også en mulighet for folk til å si sin mening om programmene og også komme med ønsker om hva slags programtyper man ser for seg i framtiden. Dette er et dialogforum mellom publikum og NRK Sápmi og

Steinar Pedersen (Foto: Siv Eli Vuolab/NRK)

Leder i Samisk programråd, Steinar Pedersen

Foto: Siv Eli Vuolab/NRK

Samisk programråd, forklarer programrådets leder Steinar Pedersen.

Følger opp med flere folkemøter

Det er meningen å holde slike åpne folkemøter også andre steder i landet.

– Vi ser behovet for det og jeg vil oppfordre folk om å komme med ønsker om hvor neste folkemøte skal holdes og programrådet vil være lydhør overfor forslag som kommer inn, sier Pedersen.

Samisk programråd har rådsmøte i rådhuset i Tana torsdag 12.04 fra 09.00 til 14.30.

10 siste fra NRK Sápmi

Hvit buffer 2
Mánáid TVHvit buffer

Hvit buffer 2
NRK Sápmi (NRKSapmi) on Twitter
Kommenter på facebook

 • Tips oss
 • Kárášjohka/ Karasjok
 • E-post: samivaktsjef@nrk.no
 • Evenskjer
 • Guovdageaidnu/ Kautokeino
 • Gáivuotna/ Kåfjord
 • Oslo
 • Snoasa/ Snåsa
 • Deatnu/ Tana
 • Tromsa/ Tromsø
 • Divttasvuotna/ Tysfjord