18.12.2014

Forente urfolk

Det er 370 urfolk fordelt på 70 land i verden. Hvert år reiser mange til USA for å endre egne og andres liv.
 • Ivan Torafing, igorot, Filippinene: – At jeg har dette på meg i FN er ment som en politisk ytring.
 • Irma Chalm, k'iche, Guatemala: – Gjennom FN kan vi styrke Guatemala.
 • Lapic Kalay, amis, Taiwan: – Globaliseringen gjør at det er viktig å kjempe for å beholde sin identitet.
 • Binota Moy Dhamai, jumma, Bangladesh: – Jeg er her for å støtte mine urfolksøstre og -brødre i Asia.
 • Elle Maaret Labba, same, Finland: – Jeg arbeider med utdanning for urfolk på Samisk høgskole.
 • Samuel Naikaida, maasai, Kenya: – Vi er her for å se om vi kan få til fruktbare samarbeid.
 • Svetlana Korvilova, jakukts, Sakha: – Vi skal presentere gamle runer fra Sibir.
 • Juan Jintiach, shuar, Ecuador: – Vi vil møte myndigheter og internasjonale organisasjoner.
 • Teang Tang, Khmer Krom, Vietnam: – FN-forumet berører de der hjemme. Jeg bor i Canada.
 • Pamonia Tarqui, qjuechua, Peru: – Vi representerer unge urfolk fra vårt kontintent.
 • Shalle Shagre Sham, gamo, Etiopia: – Vi har blitt fortalt at urfolkssaker behandles her, og vil fortelle om det til våre yngre.
 • Deepwater Evelyn Lherisson, muscogee, USA: – Jeg er her som advokat.
 • Jocelyn Hung Chien, pinuyumayan, Taiwan: – Jeg er her som styreleder for ungdomsgruppen i FN-forumet.
 • Raphael Thangmawia, zo, India: – Vi ber om at vårt folk, som i dag er spredt over tre land, skal gjenforenes i det som engang var et kongedømme.
 • Lasana Akachi, igbo, Nigeria: –Jeg vil skaffe løsninger for bærekraftig utvikling.
 • Trang Lam, Khmer Krom, Kambodsja: – Jeg vil være en stemme for mitt folk.
 • Sulyandziga Pavel, udege, Russland: – Jeg presenterer en rapport om forholdet mellom industri og urfolk i Russland.
 • Keaka Kealii Kaahiki Iaucka, Hawaii, USA: – Vi vil ha landet vårt, kongedømmet, tilbake.
 • Albachir Aboubacar, tuareg, Niger: – Jeg vil få slutt på uranium-utvinningen i Agadez-regionen.
 • Barbara Shaw, aboriginer, Australia: – Jeg vil lytte på hva myndighetene har å si.
 • Desai Laljibha, maldhari, India: – Vårt nomadiske folks stemme må bli hørt mer.
 • Dominic Peacock, Pueblo of Acoma, USA: – Jeg vil lære om demokrati og politikk.
 • Tehuiani i farepia a Tehasuru, maohi, Fransk Polynesia: – Jeg vil ha uavhengighet fra Frankrike.
 • Felipe Serro Chduo, wixárika, Mexico: – Vi ønsker internasjonal oppmerksomhet rundt den canadiske gruvedriften i vårt hellige land, Wirikuta.
 • Anthony Debbarma, borok, India: – Jeg er her for at vårt folk skal overleve. Hva synes du om mitt slips?


 • Tips oss
 • Kárášjohka/ Karasjok
 • E-post: samivaktsjef@nrk.no
 • Evenskjer
 • Guovdageaidnu/ Kautokeino
 • Gáivuotna/ Kåfjord
 • Oslo
 • Snoasa/ Snåsa
 • Deatnu/ Tana
 • Tromsa/ Tromsø
 • Divttasvuotna/ Tysfjord