19.12.2014
Maŋimuš ođđasat sámegillii

Forhandlinger om nordisk samekonvensjon har startet

Utkast til nordisk samekonvensjon (Foto: Åse Pulk/NRK)

Dette dokumentet er sentralt under forhandlingene som har påbegynt.

Foto: Åse Pulk/NRK

Forhandlingene mellom Sverige, Norge og Finland om en nordisk samekonvensjon startet utenfor Uppsala.

Forhandlere

Finland

Leder:
Johanna Suurpää

Regjeringsdelegater:
Satu Paasilehto
Esko Lotvonen
Sametingsdelegater:
Klemetti Näkkäläjärvi
Irja Seurujärvi-Kari
Erkki Lumisalmi

Sekretær:
Camilla Busck-Nielsen, Justisdepartementet

Sverige

Leder:
Robert Andrén

Regjeringsdelegater:
Carina Mårtensson
Göran Ternbo
Sametingsdelegater:
Lars-Anders Baer
Sara Larsson

Norge

Leder:
Petter J. Drefvelin

Regjeringsdelegater:
Martin Sørby
Ingrid Aamodt
Sametingsdelegater:
Audhild Schanche
Carl Erik Moksness

Dessuten deltar Elle Merete Mortensson Omma, rådgiver

Kilde: SR Sámi Radio

Om fem år skal konvensjonen være på plass.

Sør før den svenske byen Uppsala har de tre landenes forhandlingsdelegasjoner nå møttes for første gang.

– Spørsmålene om landrettigheter er vanskelig og kan bli problematisk å bli enige om, sier Robert Andren, leder for den svenske delegasjonen, og sameenheten ved landsbygdsdepartementet, til SR Sámi Radio.

Harmoni

For seks år siden presenterte en ekspertgruppe et forslag til en norsk samekonvesjon med formål om å harmonisere lovgivningen i alle tre land og slå fast samenes rettigheter til språk, kultur, land og vann.

Forslaget innebærer at samene og Sametinget skal ha en sterk innflytelse på forvaltningen av naturressursene i det samiske området.

Etter årevis med diskusjoner kom de tre landenes regjeringer til enighet om å innlede forhandlinger om en samekonvensjon.

Annerledes

Lars Anders Baer er en av to samiske representanter i den svenske delegasjonen. Han synes statene har valgt et annerledes opplegg for en mellomstatlig forhandling, og viser spesielt til at Sametingets delegater kan reservere seg om de ikke står bak forslag fra delegasjonen.

Robert Andrén (Foto: Jörgen Heikki/SR Sámi Radio)

Robert Andrén.

Foto: Jörgen Heikki/SR Sámi Radio
Lars Anders Baer (Foto: Jörgen Heikki/SR Sámi Radio.)

Lars Anders Baer.

Foto: Jörgen Heikki/SR Sámi Radio.

–Det er et nytt moment at man gir en tredje part mulighet til å framføre sine synspunkter og gjøre dem synlige, sier Baer til SR Sámi Radio.

Staten i majoritet

Hvert land har utsendt hver sin forhandlingsdelegasjon med representanter fra Sametinget og regjeringen, med statens representanter i majoritet i hver delegasjon.

Robert Andren vil tone ned det faktum at regjeringene er i majoritet.

– Sverige skal snakke med én stemme. Regjeringen og Sametinget må nøye snakke gjennom hvordan vi skal håndtere en situasjon hvor vi har ulike syn, sier Andren.

Ifølge forhandlingsopplegget landene har blitt enige om skal det framlagte konvensjonsforslaget være grunnlaget for forhandlingene, sammen med analyser og uttalelser.

Målsettingen er å sluttføre forhandlingene innen tre år.

Kommentarsystemer er levert av DISQUS. NRK står ikke ansvarlig for misbruk av Disqus gjennom andre installasjoner enn på NRK.

10 siste fra NRK Sápmi

Hvit buffer 2
Mánáid TVHvit buffer

Hvit buffer 2
NRK Sápmi (NRKSapmi) on Twitter
Kommenter på facebook

 • Tips oss
 • Kárášjohka/ Karasjok
 • E-post: samivaktsjef@nrk.no
 • Evenskjer
 • Guovdageaidnu/ Kautokeino
 • Gáivuotna/ Kåfjord
 • Oslo
 • Snoasa/ Snåsa
 • Deatnu/ Tana
 • Tromsa/ Tromsø
 • Divttasvuotna/ Tysfjord