23.11.2014

NRK2 onsdag 25. april 2012 kl 20.45 Status Norge: Bak murene

Status Norge - Bak murene (3) 25.04.12
Status Norge - Bak murene (3): Dag Larsen er psykiatrisk hjelpepleier med 25 års erfaring fra sikkerhetspsykiatri. Larsen var en del av teamet fra Dikemark som deltok i den judisielle observasjonen av Anders Behring Breivik inne på Ila fengsel.
Fotograf : NRK
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

Status Norge - Bak murene (3) 25.04.12
Status Norge - Bak murene (3): Dag Larsen ved den nye porten til sikkerhetsavdelingen på Dikemark.
Fotograf : NRK
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

Status Norge - Bak murene (3) 25.04.12
Status Norge - Bak murene (3): På Dikemark Sykehus er det gitter foran de fleste vinduene der pasientene holder seg. Sikkerheten er så god at pasientene ikke skal klare å rømme. Nå er det også kommet gjerde rundt hele sikkerhetsavdelingen.
Fotograf : NRK
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

Status Norge - Bak murene (3) 25.04.12
Status Norge - Bak murene (3): Et spesialrom med belteseng ligger inne på sikkerhetsavdelingen på Dikemark Sykehus. Slike rom finnes det flere av i hver etasje.
Fotograf : NRK
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

Status Norge - Bak murene (3) 25.04.12
Status Norge - Bak murene (3): I sikkerhetsavdelingen på Dikemark holder pleierne vakt i pasientgangen. Pasientene sover, og det er like før frokost.
Fotograf : NRK
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

PROGRAMOVERSIKT
  Uke
NRK1 47 48 49 50 51
NRK2 47 48 49 50 51
NRK3 47 48 49 50 51
NRK Super TV 47 48 49 50 51
Radio 47 48 49 50 51

PROGRAMOMTALER
  Uke
NRK1 47 48 49 50 51
NRK2 47 48 49 50 51
NRK3 47 48 49 50 51
NRK Super TV 47 48 49 50 51
Radio 47 48 49 50 51