20.12.2014

NRK2 onsdag 25. april 2012 kl 20.45 Status Norge: Bak murene

Status Norge - Bak murene (3) 25.04.12
Status Norge - Bak murene (3): Dag Larsen er psykiatrisk hjelpepleier med 25 års erfaring fra sikkerhetspsykiatri. Larsen var en del av teamet fra Dikemark som deltok i den judisielle observasjonen av Anders Behring Breivik inne på Ila fengsel.
Fotograf : NRK
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

Status Norge - Bak murene (3) 25.04.12
Status Norge - Bak murene (3): Dag Larsen ved den nye porten til sikkerhetsavdelingen på Dikemark.
Fotograf : NRK
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

Status Norge - Bak murene (3) 25.04.12
Status Norge - Bak murene (3): På Dikemark Sykehus er det gitter foran de fleste vinduene der pasientene holder seg. Sikkerheten er så god at pasientene ikke skal klare å rømme. Nå er det også kommet gjerde rundt hele sikkerhetsavdelingen.
Fotograf : NRK
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

Status Norge - Bak murene (3) 25.04.12
Status Norge - Bak murene (3): Et spesialrom med belteseng ligger inne på sikkerhetsavdelingen på Dikemark Sykehus. Slike rom finnes det flere av i hver etasje.
Fotograf : NRK
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

Status Norge - Bak murene (3) 25.04.12
Status Norge - Bak murene (3): I sikkerhetsavdelingen på Dikemark holder pleierne vakt i pasientgangen. Pasientene sover, og det er like før frokost.
Fotograf : NRK
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

PROGRAMOVERSIKT
  Uke
NRK1 51 52 1 2 3
NRK2 51 52 1 2 3
NRK3 51 52 1 2 3
NRK Super TV 51 52 1 2 3
Radio 51 52 1 2 3

PROGRAMOMTALER
  Uke
NRK1 51 52 1 2 3
NRK2 51 52 1 2 3
NRK3 51 52 1 2 3
NRK Super TV 51 52 1 2 3
Radio 51 52 1 2 3