22.11.2014

NRK1 søndag 22. april 2012 kl 20.05 Levende landskap

Det norske kulturlandskapet i endring


Denne serien i fem deler forteller om det norske kulturlandskapet som er i endring. Mange steder er dyrkbar jord gjort om til krattskog fordi ingen har vedlikeholdt jorda. Norge er i ferd med å gro igjen. Heldigvis har det begynt å dukke opp grupper av både geiter, sauer og andre ryddekorps.

Så lenge det finnes mennesker, dyr og fugler, trær, planter og andre levende organismer i naturen, vil landskapet skifte ansikt. Særlig gjelder dette jordbrukslandskapet som er blitt til i samspill mellom mennesker og natur, og der bygninger, beitemarker og slåtteenger er viktige natur- og kulturverdier i det moderne samfunnet. Dette er verdier som knytter an til både landskapsestetikk, arkitektur- og landbrukshistorie.

Over 1500 gårdsbruk legges ned
Disse verdiene i kulturlandskapet - i grenselandet mellom natur og kultur - har også høy aktualitet i en verden som trenger økt matproduksjon, og der tap av biologisk mangfold er et alvorlig og påtrengende problem.

Årlig legges ned mellom 1500 og 2000 gårdsbruk i landet vårt. Landet gror igjen - i innmark og utmark. Dyrkbar jord forvandles til krattskog i løpet av få år. Men - det finnes mange gode hjelpere. I det nasjonale forvaltningsapparatet er det gjort utvalg av 22 kulturlandskap som skal få ekstra skjøtsel, og geiter, sauer og andre beitedyr utgjør det aller beste ryddekorps mot gjengroing.

Første program
I det første programmet møter vi folk og dyr i mange deler av landet vårt. De står på for å holde kulturlandskapet åpent og vakkert.


Produsert av Nova Vision AS
Norsk serie i fem deler
Presseansvarlig: Sarah Jordanson Fauske tlf: 41506747
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900

Levende landskap (Premiere) 22.04.12
Levende landskap (1): Oskar Puschmann fra Institutt for Skog og landskap på Ås har re-fotografert motiver fra gammel tid, og har gjennom bildene sine påvist de store landskapsendringene vi har hatt gjennom årene.
Fotograf : Nova Vision
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

Levende landskap (Premiere)
Levende landskap(1:)Både landskap og driftsformer er i kontinuerlig endring,og innhøsting har foregått på forskjellige måter til forskjellige tider. Her er det innhøsting i Jølster.
Fotograf : Foto: Axel Lindahl,1883
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

PROGRAMOVERSIKT
  Uke
NRK1 47 48 49 50 51
NRK2 47 48 49 50 51
NRK3 47 48 49 50 51
NRK Super TV 47 48 49 50 51
Radio 47 48 49 50 51

PROGRAMOMTALER
  Uke
NRK1 47 48 49 50 51
NRK2 47 48 49 50 51
NRK3 47 48 49 50 51
NRK Super TV 47 48 49 50 51
Radio 47 48 49 50 51