19.12.2014

NRK1 søndag 22. april 2012 kl 20.05 Levende landskap

Det norske kulturlandskapet i endring


Denne serien i fem deler forteller om det norske kulturlandskapet som er i endring. Mange steder er dyrkbar jord gjort om til krattskog fordi ingen har vedlikeholdt jorda. Norge er i ferd med å gro igjen. Heldigvis har det begynt å dukke opp grupper av både geiter, sauer og andre ryddekorps.

Så lenge det finnes mennesker, dyr og fugler, trær, planter og andre levende organismer i naturen, vil landskapet skifte ansikt. Særlig gjelder dette jordbrukslandskapet som er blitt til i samspill mellom mennesker og natur, og der bygninger, beitemarker og slåtteenger er viktige natur- og kulturverdier i det moderne samfunnet. Dette er verdier som knytter an til både landskapsestetikk, arkitektur- og landbrukshistorie.

Over 1500 gårdsbruk legges ned
Disse verdiene i kulturlandskapet - i grenselandet mellom natur og kultur - har også høy aktualitet i en verden som trenger økt matproduksjon, og der tap av biologisk mangfold er et alvorlig og påtrengende problem.

Årlig legges ned mellom 1500 og 2000 gårdsbruk i landet vårt. Landet gror igjen - i innmark og utmark. Dyrkbar jord forvandles til krattskog i løpet av få år. Men - det finnes mange gode hjelpere. I det nasjonale forvaltningsapparatet er det gjort utvalg av 22 kulturlandskap som skal få ekstra skjøtsel, og geiter, sauer og andre beitedyr utgjør det aller beste ryddekorps mot gjengroing.

Første program
I det første programmet møter vi folk og dyr i mange deler av landet vårt. De står på for å holde kulturlandskapet åpent og vakkert.


Produsert av Nova Vision AS
Norsk serie i fem deler
Presseansvarlig: Sarah Jordanson Fauske tlf: 41506747
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900

Levende landskap (Premiere) 22.04.12
Levende landskap (1): Oskar Puschmann fra Institutt for Skog og landskap på Ås har re-fotografert motiver fra gammel tid, og har gjennom bildene sine påvist de store landskapsendringene vi har hatt gjennom årene.
Fotograf : Nova Vision
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

Levende landskap (Premiere)
Levende landskap(1:)Både landskap og driftsformer er i kontinuerlig endring,og innhøsting har foregått på forskjellige måter til forskjellige tider. Her er det innhøsting i Jølster.
Fotograf : Foto: Axel Lindahl,1883
Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer.
Ved all annen utnyttelse kontakt NRK Eksternsalg, e-post: arkivsalg@nrk.no, telefon: 23 04 41 50.

PROGRAMOVERSIKT
  Uke
NRK1 51 52 1 2 3
NRK2 51 52 1 2 3
NRK3 51 52 1 2 3
NRK Super TV 51 52 1 2 3
Radio 51 52 1 2 3

PROGRAMOMTALER
  Uke
NRK1 51 52 1 2 3
NRK2 51 52 1 2 3
NRK3 51 52 1 2 3
NRK Super TV 51 52 1 2 3
Radio 51 52 1 2 3