Distriktskontorene

Distriktskontorene er ryggraden i NRKs virksomhet. Fra hele landet til hele landet har alltid stått sentralt.

I skyggen av grunnlovsjubileet i morra, er det også et 80-årsjubileum i Vadsø.
På selveste 17. mai er det nemlig 80 år siden NRK etablerte sitt første distriktskontor. 
Det var gode grunner til at det skjedde nettopp i Finnmark. 
Han er dagens representant for en virksomhet som strekker seg 80 år tilbake i tida. Det var i Finnmark at NRK åpnet sitt aller første distriktskontor. Og når du hører hvorfor historien om radioen ble skrevet nettopp i Vadsø, skjønner du at 1934 virkelig er gamle dager:
- Myndighetene sørpå var redd for det de kalte den finske fare. Det var kraftige radiosendere i Finland og mange finske innvandrere i Finnmark, og de trengte en motvekt mot det - de ville drive fornorsking. I tillegg var vi nær nabo med et revolusjonært Sovjet, og hadde behov for å bygge norsk selvstendighet.
NRK-huset i Vadsø ble bygget rett etter krigen. Det som virkelig ruvet i byen - radiomastene - forsvant med et smell i 2003. TV-bilder fra 3. april 2003, filnavn RADIOMASTER
Mellombølgesenderen var utdatert - og den deler skjebne med svært mye annen teknologi.
Geir: Da de var på reportasjetur i 1937, hadde de to og et halvt tonn utstyr med seg. Da spilte de inn lyden på grammofonplater. Siste jeg var på radio på direkten, brukte jeg bare denne her. Det som gikk i en lastebil før går stort sett i en moderne smarttelefon
Geir Samuelsen blir med på flyttelasset til Alta. Her kommer hovedkontoret for det nye selvstendige NRK Finnmark - nå som ti års samboerskap med Troms går mot slutten.
synk Morten
Det var historisk begrunnet i sin tid. Behovene har endret seg, og derfor flytter vi også til Alta.
Vadsøværingene sa hva de mente om å flytte hovedkontoret, men redaktøren er sikker på at fylkets største by er rett sted for framtida. 
Vi skal ikek flytte fra Øst-Finnmark som mange tropr. Sterkt til stede i øst. Hoved kontor ALta. Dette er bare rett og slett fanatstisk.

NRK Finnmark er NRKs eldste distriktskontor. Nå på plass i nye lokaler i Alta sentrum.

Hver dag, året rundt, tråler ca 1000 distriktskontor-ansatte Norge på kryss og tvers etter de gode historiene.

Resultatet ser og hører vi på NRKs radiokanaler, tv-kanaler og nettsider.

NRK 56 steder Norge rundt

Distriktskontorene og en desentralisert organisasjon har i alle år vært en forutsetning for NRKs virksomhet.

NRK speiler nordmenns hverdag, der de er, hver eneste dag året rundt.

13 distriktskontorer er navene i virksomheten landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større lokalkontorer.

Tar vi med stort og smått er det hele 56 NRK-avdelinger landet rundt. Fra de store regionkontorene i Bergen, Trondheim og Tromsø til små enmannsbetjente lokalkontorer som det i Svolvær.

Programleder Lise Andreassen Hagir har tatt turen til Rogaland for å fly drager på Jæren. Lær hvordan lage en enkel, god drage i kveldens Norge Rundt!

Norge Rundt er distriktskontorenes samarbeidsprosjekt og en vinner i kampen om tv-seerne. Her er NRK med når frokostsangerne inntar Hurtigruten i Trondheim.

Se bildegalleri:

NRKs distriktskontorer

 • NRK Finnmark
 • NRK Hedmark og Oppland
 • NRK Hordaland
 • NRK Møre og Romsdal
 • NRK Nordland
 • NRK Rogaland
 • NRK Sogn og Fjordane
 • NRK Sørlandet
 • NRK Troms
 • NRK Trøndelag
 • NRK Østafjells
 • NRK Østfold
 • NRK Østlandssendingen
Arne Flatin, NRK Møre og Romsdal

Arne Flatin er NRK Møre og Romsdal sin mann på Søre Sunnmøre med base i Ulsteinvik. Over hele landet har NRK sine medarbeidere plassert slik at de raskt kan være til stede der ting skjer.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Størrelsen på kontorene er svært ulik. Fra rundt 40 medarbeidere (som f eks NRK Finnmark og NRK Sogn og Fjordane) til rundt 300 (NRK Trøndelag).

Størrelsen er dels bestemt ut fra hvor mange fylker de enkelte avdelinger dekker og dels ut fra hvor mye riksproduksjon de ulike kontorene har ansvaret for.

De største avdelingene med flere store produksjonsmiljø finnes på regionkontorene i Bergen, Trondheim og Tromsø.

NRK Hordaland i Bergen har for eksempel ansvaret for Norge Rundt og naturprogrammene i NRK, NRK Trøndelag i Trondheim har ansvar for livssyn og populærvitenskap og i Tromsø lages det mye barne-tv.

Alle kontorene lager innhold for hele landet i tillegg til egne sendinger.

Les mer: Norge Rundt 35 år

Se pdf: NRK alle avdelinger (aug 14)

Dette produseres av NRKs distriktskontorer:

Se video - hverdagen på et av NRKs distriktskontorer: Vaktsjef Maria Nakken har ansvaret når nyhetssendingen til NRK Østlandssendingen sys sammen.


Distriktsradio

Alle distriktskontorene produserer distriktssendinger i radiokanalen NRK P1. Tre timer om morgenen og tre timer om ettermiddagen.

NRK Østafjells har fylkesvise sendinger.

Alle distriktskontorene har nyhetsoppdateringer i NRK P1 hver time mellom kl 6 og 17 på hverdager, og mellom kl 8 og 12 på lørdager.

Splitter sendenettet

På Norges største radiokanal - NRK P1 - splittes sendenettet flere ganger daglig slik at distriktssendingene slipper til. På Norges største tv-kanal - NRK1 - splittes også sendenettet slik at regionale tv-nyheter kan sendes.

NRK er alene i Norge om å ha et sendenett som kan splittes. Det gir NRK en unik mulighet til å tilby et tilbud som både er lokalt, nasjonalt og også internasjonalt.

Distrikts-tv

Distriktskontorene sender 11 regionale fjernsynssendinger på NRK1 alle hverdager kl 18.45 – 18.58, og mandag til torsdag kl 20.55 – 2100.

NRK Hordaland og NRK Sogn og Fjordane samarbeider om Vestlandsrevyen. I Troms og Finnmark er det også en felles sending. Derfor er det 11 distriktsfjernsynssendinger.

Lokalt nettilbud

Alle distriktskontorene har egne nettportaler med nyheter og annet redaksjonelt innhold.

Mange distriktskontorer publiserer redaksjonelt innhold både på Twitter og Facebook.

Siv Fossåskaret og Anders Ekanger i radiostudio i Bergen

Morgenprogramledere ved NRK Hordaland med glimt i øyet og god kontakt med sine lyttere - Siv Fossåskaret og Anders Ekanger.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Egen samisk divisjon

Et eget samisk programtilbud lages av NRK Sápmi. Sápmi har hovedsete i Karasjok og har også flere lokalkontorer rundt om i Norge.

Les mer: Dette er NRK Sápmi

Distriktskontorenes historie

Det første distriktskontoret - i Finnmark - ble opprettet allerede i 1934. Samtidig hadde NRK tidlig egne kontorer i de store byene. Flere av disse var en videreføring av de private kringkasterne som laget radio før Stortinget valgte å samle all kringkasting i Norge i et statseid selskap.

Et selskap - altså NRK - som til og med hadde monopol på all kringkastingsvirksomhet i landet. Slik var det i nesten 50 år. Fra 1933 til først på 1980-tallet.

Fram til slutten av 1950-tallet var en radiokanal NRKs tilbud til folket. På 1950-tallet ble det startet prøvesendinger med fjernsyn og fra 1960 begynte NRK med ordinære fjernsynssendinger.

Created by InfoDispatcher

Besøk distriktskontoret: Ta en kjapp rundtur gjennom NRK Troms sine lokaler da de hadde Åpen dag.

Les mer: Barn i hundretall ville besøke "Kråkeklubben" og NRK Troms

Les mer: NRKs historie

Den store distriktskontorutbyggingen

På 1970- og 1980-tallet skjedde det en stor utbygging og satsing på distriktskontorene. Nye avdelinger ble opprettet og eksisterende kontorer ble utvidet både med nytt utstyr og flere ansatte.

Kontorene fikk også tv-utstyr, tv-studioer ble innredet og mye annet utstyr kom på plass. Det ble mye enklere å sende direkte. Oopprustingen gjorde at distriktskontorene kunne utvide både sitt radio- og tv-tilbud kraftig.

NRKs beredskapsrolle

Med sin tilstedeværelse og avdelinger landet rundt har NRK en viktig beredskapsrolle i forhold til å opplyse og informere folket når store alvorlige hendelser inntreffer og utvikler seg.

Radioens største kanal, NRK P1, og hovedkanalen på tv, NRK1, spiller sentrale roller i denne beredskapen, og det ryddes plass når nyhetsbildet krever det eller når informasjonsbehovet er stort.

Ved viktige regionale hendelser, spiller radioens distriktssendinger en viktig rolle. Distriktskontorene kan overstyre NRK P1s sendinger med regionalt innhold når det er behov for det.

Nett og mobil

Å være tilstede med et godt tilbud på nett og mobil blir en stadig viktigere oppgave. Et nyhetssenteret er det nye navet for løpende dekning av nyheter og store hendelser, og skal sikre samarbeid på tvers av plattformer.

Oppdatering og utdyping

Hyppige oppdateringer, er på samme måte som muligheten til fordypning sentrale forutsetninger for NRKs samfunnsoppdrag.

Om morgenen er radioen stadig en viktig oppdateringskilde med tre timer lange distriktssendinger. På kveldstid sendes regionale tv-nyheter og distriktskontorene har egne nettsider som oppdateres jevnlig døgnet rundt.

Engasjementet er stort rundt NRK. Da NRK sendte Sommeråpent fra en båt langs norskekysten ble publikum oppfordret til å sende inn sine sommerbilder. 100 000 bilder kom til NRK og ble til denne flotte montasjen.

Fra hele landet til hele landet

Med basis i norsk språk og kultur speiler NRK norsk virkelighet og tilbyr et bredt fjernsyn-, radio- og nettilbud.

Bortimot ni av ti nordmenn bruker ett eller flere av NRKs tilbud en vanlig dag. Det gir NRK en helt unik posisjon i det norske medielandskapet.

Lokal tilstedeværelse har i alle år vært svært viktig for NRKs unike posisjon i norsk samfunnsliv.

Video NRK skremte bursdagsbarna på direkte radio

Med et smil om munnen og en lang hestehale tråler John Inge Johansen Lofoten og Vesterålen som NRKs ensomme rytter på konstant jakt etter gode historier. Litt uheldig var han da han intervjuet bursdagsbarna Sigrid og Maja Sørensen.

Les også: NRKs virvelvind i Lofoten