Skoler kan bli nedlagt

Fylkesrådmannen foreslår å legge ned Osterøy Videregående skole og Manger Folkehøgskole neste år. I tillegg vil han legge ned filialklassene i Vaksdal og Jondal.

Budsjettet for vidaregående opplæring blir i følge fylkesrådmannen sitt budsjettforslag på 1 570 millioner kroner i 2003. På tross av at dette er en økning på ca. 6 prosent fra i år må det kraftige innstramminger til neste år. For å dekke nye utgifter samanlignet med årets budsjett må det gjennomføres innsparinger for 55 millioner kroner.

Dette skjer gjennom kutt i bevilgninger og omlegging og rasjonalisering i driften av de vidaregåande skolene.

Skoler kan bli slått sammen

I budsjettforslaget som ble lagt frem i formiddag blir det også foreslått å slå sammen 12 videregående skoler til seks skoler.

Det der disse skolene som kan bli slått sammen:

* Laksevåg gymnas og Laksevåg videregående skole

* Bjørgvin videregående skole og Bergen tekniske fagskole

* Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole

* Lindås gymnas og Nordhordland vidaregåande skule

* Stord vidaregåande skule og Stord yrkesskule og tekniske fagskule

* Sotra vidaregåande skule og Sund vidaregåande skule

Ved kvar av desse samanslåingane vert det rekna med slike innsparingar i stillingar: 1 rektorstilling, 1 elevinspektørstilling, 1-2 undervisningsinspektørstillingar, 1 systemansvarleg og 1/2 studieinspektørstilling. I tillegg skal vaktmeisterstillingane og stillingane til kontortilsette vurderast.

Sammeanslåingene blir grunngitt med at elevane vil få et bedre og bredere skoletilbud og skolemiljø i tillegg til økonomiske innsparinger.

Det er lagt vekt på at skolene ligger rimelig nær hverandre. Unntaket er skolene på Sotra. Her mener fylkesrådmannen at skolen i Sund kan administreres som en filial under Sotra vidaregåande skule.

Også klasser legges ned

Ved Austrheim vidaregåande skole blir tre allmennfagklasser lagt ned, og det samme blir Øystese gymnas sin USA-klasse. Tre allmennfaglige påbyggingsklasser går ut, og det samme gjør fem klasser med 4-grupper og fire voksenopplæringsklasser.

Radio og TV

Venstre: Susann Tellefsen Kjære, Cecilie Bjørsvik og Anna Elen Mathiassen.
Lindås-bonden Reidar Konglevoll flyttar i desse dagar inn i fjøset sitt.
Påskeferien byr ikkje på så mykje tid til avslapping når 109 lodne lam er venta til verda.
Erna Solberg runder et halvt år som statsminister

Opphavsrett NRK © 2014

Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen

Nettsjef: Frank Gander (konst.)