NRK har undersøkt badevannskvaliteten i fem av landets største byer. Bergen og Oslo er de store vinnerne, og har kun badevann med god kvalitet.

I landets fem storbyer der kvaliteten på badevannet ikke alltid har vært like god, er det i dag bare fire av totalt 115 badeplasser som har for høyt innhold av den smittebærende bakterien, E.coli.

Badedamer - Berit Thorsen og Hilde Margrete Gjertnes holder seg stort sett til Nordnes sjøbad i Bergen. - Foto: Kristian H. Langenes / NRK

Berit Thorsen og Hilde Margrete Gjertnes holder seg stort sett til Nordnes sjøbad i Bergen.

Foto: Kristian H. Langenes / NRK

Holder orden på kloakken

– Situasjonen er god, og vi har hatt en gledelig utvikling i badevannskvaliteten i hele Bergen, sier Magnar Sekse som er fagdirektør i vann og avløpsetaten i Bergen kommune.

– Min kjennskap til de andre storbyene i landet, er at de også satser veldig bevisst på dette.

Hemmeligheten til det gode resultatet i Bergen er å holde orden på kloakken.

– Vi sørger for at avløpsledningene er tette, slik at det ikke lekker avløpsvann og hindrer bakterier fra dette vannet kommer ut i sjøen, sier han til NRK.

Kontrollerer ofte

Bjørn-Erik Bertelsen - Bjørn-Erik Bertelsen tar vannprøve fra badeviken i Nordnes Sjøbad. - Foto: Kristian H. Langenes / NRK

Bjørn-Erik Bertelsen tar vannprøve fra badeviken i Nordnes Sjøbad.

Foto: Kristian H. Langenes / NRK

Jeg er innom alle badeplassene en gang i uken, sier Bjørn-Erik Bertelsen som badevannskontrollør.

Han fyller en kopp med vann fra badeplassene som sendes til et labratorie for analyse.
– Resultatet får vi i morgen, sier han.

– Jevnlig kontroll av badevannskvaliteten er viktig, sier Ingvar Tveit som er leder for etaten for helsetjenester i Bergen.

Hvis man utsettes for en kloakkforurensing, kan man få infeksjoner i øre, nese og hals.
– I tillegg kan man også få tarminfeksjoner, sier han til NRK.no.

Sjekk ditt badevann

Her kan du sjekke kvaliteten i ditt badevann.

Finner du ikke ditt vann? De fleste kommuner har informasjon om sine badeplasser på sine nettsider.

Om badevannet ikke får grønt lys, trenger man ikke å bli skremt fra å bade.
– Vi har veldig få erfaringen med at folk har blitt syke. Så gå ut og bad! Det er godt for helsa, sier Tveit.

Gamlehaugen - Det er god kvalitet på badevannet på Gamlehaugen i Bergen. - Foto: Sindre Øye Helgheim /

Det er god kvalitet på badevannet på Gamlehaugen i Bergen.

Foto: Sindre Øye Helgheim