Siste video:

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) presenterte neste års budsjett for bystyret i formiddag. Her bekreftet hun nyheten mange hadde ventet: Byrådet vil gjeninnføre eiendomsskatten.
Norsk film populær i utlandet.
Sissel Kyrkjebø synger i NRK Hordalands morgensending