Video nsps_upload_2009_10_9_17_50_8_3635.jpg - Foto: Nyhetsspiller /

Det blir dyrere å reise

Buss og tannlege blir dyrere neste år. Fylkesbudsjettet lagt frem i dag.

Fylkesbudsjettet for Hordaland ble lagt frem fredag formiddag.

En av de største endringene i budsjettet er en økning i samferdselsbudsjettet på 762 millioner kroner. Rundt 610 av disse skal gå til å dekke drift av ferger og vedlikehold av vegnettet, som fylkeskommunen overtar ansvaret for i 2010.

105 mill. går til bussruter, og 36 mill. til drift av den nye Bybanen i Bergen, som går i rute fra sommeren neste år.

Blir dyrere, og billigere

Samtidig økes både fellestaksten for buss og tannlegebehandling for voksne med 2,5 %. For busspassasjerene betyr dette i praksis at fellestaksten som gjelder på alle strenkninger i Bergen, stiger fra 24 til 25 kroner.

I tillegg vil fellestakstområdet utvides fra å bare gjelde Bergen, til å også gjelde fra Straume og Kleppestø til Bergen. Slik vil buss inn til byen bli billigere for de som bor i dette området, samt for de som bor i sonen rundt, fordi én sone fjernes.

Les hele Fylkesbudsjettet for 2010-13

Hva synes du om budsjettet? Si det du mener nederst i artikkelen.

Andre enkeltpunkter i budsjettet:

 • 6 mill. kr til Kulturelt utviklingsprogram
 • 2 mill. kr til ny Arena USF, lokaler for rytmisk sportsgymnastikk
 • 460 00 kr meir til Museumssenteret i Hordaland (til Vestnorsk utvandrersenter og konservatorstilling for Nordhordland)
 • 750 000 kr til 200-årsjubileum for Ole Bull.
 • 1,35 mill. kr til båthall ved Hordamuseet.
 • 8 mill. kr til styrking av budsjettet for spesialundervisning.
 • Driftsmidler til to nye skoler som blir tatt i bruk høsten 2010.
 • Styrke skolene sine budsjetter med 10.5 mill. kr mer i driftsutgifter.
 • Takstøkning på 2,5 % for reiser med buss og båt. Uendret pris på ungdomskortet.
 • 3,1 mill. kr til reiselivstiltak (dette er en økning på 343 000 kr)
 • 3,37 mill. kr til bergen vitensenter (Vil Vite)

Investeringer 2010-13 (til sammen 8 750,7 mill. kr)

 • 1 714 mill til investeringar i videregående skoler.
 • Tre nye skoler: Nordahl Grieg videregående skole (ferdig 2010), Osterøy vidaregåande skule (2011), Amalie Skram videregående skole i Bergen (2012).
 • Tilbygg Kvinnherad vidaregåande skule 2010, Austevoll vidaregåande skule 2010.
 • 6 623 mill. kr til fylkesveier.
 • 300 mill. kr til 2. byggesteg Bybanen i Bergen, Nesttun-Lagunen.
 • 50 mill. kr til universell utforming av fylkeskommunale bygningar.

Siste video:

Måndag 22. september opna Campus Kronstad, og Frode Grytten framførte ein tekst om bygget.
Nettsak om at det er 20 år siden Nordhordlandsbrua åpnet.
Se bildene fra den gang Nordhordlandsbrua var under bygging på 90-tallet.