Bergen i bilder

Bergen ble grunnlagt flere tiår før kong Olav Kyrre kom til Bergen, men byen ble ingen suksess. Det sier forsker Gitte Hansen.

Doktoravhandlingen

Gitte Hansen. Foto: Universitetet i Bergen

Gitte Hansen. Foto: Universitetet i Bergen

- En konge på begynnelsen av 1000-tallet bestemte seg for at her bør det ligge en by, forteller Gitte Hansen. I alle år har vi trodd at det var Olav Kyrre, men han kom først 50 år senere.

Hansen har studert de arkeologiske utgravingene i Bergen de siste 150 årene. I arbeidet sitt har hun klart å tidfeste enkelte bygninger til før Olav Kyrre «grunnla» byen. Hansen disputerte fredag 28. mai for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen sin avhandling om byens historie.

Hansens avhandling tar for seg Bergen frem til omkring 1170. Utviklingen mot et levende bysamfunn var lang og treg og fant sted i et samspill mellom konger og aktører fra ulike samfunnslag, skriver hun.

Hvem grunnla Bergen?

- Olav Kyrre gjorde mye bra for Bergen, mener Hansen som er født i Danmark. Olav Kyrre investerte videre, men var altså ikke den første som startet med å bygge en by.

I avhandlingen argumenteres det for at Bergen ble grunnlagt som et handelsknutepunkt en gang på 1020- eller 1030-tallet enten av Olav Haraldsson (Den Hellige) eller av Knut den Mektige.

- Du skulle vel ønske at det var en danske som grunnla Bergen?

- Jeg holder en knapp på Knut...

Byens bursdag må flyttes

- Bergen må feire 1000-års jubileum allerede i 2020 dersom det viser seg at det ikke var Olav Kyrre som grunnla byen. Det sier ordfører Herman Friele.

- Hvis dette er tilfelle og andre historikere går god for vurderingen - må vi begynne å male fasadene og pynte byen til 1000 års jubileét, sier Friele.

Byen var ingen suksess

Byen ble ikke umiddelbart en suksess. Lokale stormenn som fikk tomter i byen var nølende med å ta i bruk sine tildelte plasser.

Først et stykke inn i 1100-tallet - etter at Olav Kyrre, Øystein Magnusson og kongene under borgerkrigstiden hadde investert videre i byens kirker, klostre og kongsgård - begynner aktiviteten å ta seg opp på byens tomter. Det handles nå både nasjonalt og internasjonalt. Byen blir besøkt av omreisende håndverkere som forsyner byfolkene med bruks- og pyntesaker av bein, lær, jern og bronse. Enkelte byfolk leier etterhvert ut lokaler og verksted for tilreisende handelsfolk og håndverkere. Noen driver herberge, selger øl og noen selger mat.

Bergen er i siste halvdel av 1100-tallet bosatt av både kvinner, menn og barn og har utviklet seg fra å være en plan om en by til å bli et levende bysamfunn.

Lyd og video

Lenker