Komediateateret

Komediateateret

Men 13.desember 1925 var alt klart, i studio i Vestre Torggate - der Komediateatret var før - ventet hallomann, oppleser, disponent og Bergens Haandværks og Industriforenings kor, på Hotell Norge ventet alle "de fine" med ordføreren i spissen for å holde nyskapningen over dåpen, og rundt i byen ventet alle de som hadde skaffet seg krystallapparat med hodetelefon og ledning ut i vasken. Men ingenting hendte, teknikerne skrudde og monterte uten resultat. MEN sent på kvelden kom det ilbud fra Sjømannskolen på Nordnes der senderen sto ­Det virket, ta med mikrofon og grammofon og KOM!! Så kom den første sendingen på luften, meget improvisert og uten de store taler, men det var ihvertfall igang.

De tre hovedpersonene i arbeidet i 1925 for opprettelsen av A/S Bergen Kringkastingsselskap:

Statsråd F.L.Konow

Ingeniør Sigurd Indrehus

Disponent og programleder Ola T.Holst

Den 20/2 1926 tiltrådte Einar Meidell Hopp som programsekretær. Holst var disponent til april 1929, han ble avløst av Lars Rasmussen som fungerte til november 1930, hvoretter Hopp ble disponent til 1.juni 1933, da fikk vi Bergen avdeling av Norsk Rikskringkasting.

Helt siden de første prøvesendingene har Olaf Christensen vært knyttet til Bergen Kringkaster. Det var Telegrafverket som skulle gi konsesjon for kringkasting i Norge, men dette tok man ikke så nøye, konsesjonen kom først i mars 1926. Men likevel sendte Telegrafverket sin tekniker Olaf Christensen, som allerede hadde arbeidet noen måneder ved Oslo-stasjonen, ut på Sjømannsskolen for å hjelpe til med montering og sending. Han var fullmektig i Telegrafverket og ble senere kontrollsjef i NRK's avdelingskontor i Bergen.

I 30-årene var Olaf Christensen med på å lage den første reportasjen i Norge fra havbunnen. Dykking ble foretatt i Hjeltefjorden ved Herdla og sendt direkte.

En St.Hanskveld, det var i 1933, dro en båt ut Puddefjorden med en liten radiosender som sto i forbindelse med en mottaker i studio, og på den måten ble der reportasje fra midtsommer på fjorden.

Se også