Politisk karakteristikk

En sterk Senterparti-kommune hvor partiet har hatt ordføreren i en årrekke bortsett fra periode fra 1987 til 1991 da Arbeiderpartiet hadde ordføreren (Gunnar Jacobsen)

I 1999 ble Dag-Henrik Sandbakken valgt som ordfører.

Etter stortingsvalget 2005 ble han statssekretær i Kommunaldepartementet og Borgar Valle tok over som ordfører. Sist hadde SV bra framgang i Tynset, mens Høyre sliter og stiller ikke liste i 2007.

Politisk situasjon

Tynset-valget blir spennende. Blant annet fordi 2003- vinneren Dag-Henrik Sandbakken ikke stiller.

I tillegg klarte Høyre ikke å stille liste og det er kommet ei bygdeliste på banen for første gang i Tynset (Tynsetlista Frie Velgere).

Tynsetlista med blant annet utbrytere både fra Sp og Ap, satser på 4-5 mandater. Partiet regner med å forsyne seg både av Høyres velgere, som ikke har noen liste i år, og av Sp-velgere som i 2003 først og fremst ga sin stemme til Sandbakken.

Fortsatt må Senterpartiet og Borgar Valle finne seg i å være favoritt.

Aktuelle saker

I samarbeid med Sykehuset Innlandet på Tynset skal det etableres helsepark som har som mål å samle legetjenester for flere Nord-Østerdal-kommuner. Her vil det og bli felles legevakt.

Tynset skal også sette i gang barneskolebygging både i Fåset og i Tynset sentrum.

Næringsutvikling er også en aktuell sak blant annet i forbindelse med etablering av et interkommunalt samarbeide for Nord-Østerdal-kommunene i Tynset Næringshage.

Resultater fra tidligere kommunevalg

Valgstatistikk Tynset kommune

År

Ap

FrP

H

KrF

RV

Sp

SV

V

Andre

1987

36,5

11,5

5,4

32,2

8,9

5,5

1991

31,2

9,4

4,9

37,9

12,3

4,3

1995

27,2

8,8

5,8

43,6

7,4

7,2

1999

25,9

6,4

7,3

5,9

40,5

9,1

4,9

2003

19,0

6,2

3,7

4,1

50,4

12,8

3,9