Tror på laksedrøm - Tore Qvenild tror på en laksedrøm i Trysil og Engerdal. - Foto: Halvor Mykleby / NRK

Tore Qvenild tror på en laksedrøm i Trysil og Engerdal.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Laksen har en historie tilbake til 1700-tallet i Trysilelva og Varåa i Trysil og Engerdal.

Da gikk laksen opp fra Vänern via Klarälven til Trysilelva og Femund for å gyte.

Nytt eventyr

Men bygging av kraftverk satte en stopper for den norske laksen.

Onsdag startet det som kan bli et nytt lakseeventyr. Da ble det satt ut mange tusen svenske lakseegg i spesialkonstruerte klekkekasser. Metoden som brukes pleier å gi et resultat på 5–10 prosent, dvs. at minst hvert tiende egg blir fisk.

Prosjektleder Tore Qvenild hos Fylkesmannen i Hedmark har tro på prosjektet.

– Er vi heldig kan det fiskes laks om fem år her. Vi har fått hjelp av Sveriges fremste genetikere, og det er forankret på toppnivå politisk både i Norge og Sverige, sier Quenild.

Totalt er det sprøytet inn 32 millioner kroner i prosjektet, hvor også EU er med på finansieringssiden.

Store ressurser

Setter ut eggene - Eggene som kan bli starten på et lakseeventyr ble satt ut onsdag. - Foto: Halvor Mykleby / NRK

Eggene som kan bli starten på et lakseeventyr ble satt ut onsdag.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Og det settes av store ressurser for å få til en levedyktig laksestamme.

– Nå håper vi at eggene klekkes i løpet av et par måneder, og at de deretter lever sitt frie liv i et par år før de forsvinner til Vänern, sier Qvenild.

Den store bøygen blir de 11 kraftverkene som laksen må forsere på den lange vandringa.

Og her skal det tas store ressurser i bruk for å få laksen «i gang».

– Det betyr at vi må få til en bedre oppvandring og nedvandring. Vi må bruke gamle tømmerrenner som må fylles med vann, sier Qvenild.

Bilfrakt

Men i starten er det til og med aktuelt å frakte laksen i bil.

– Når det er gjort såpass med menneskelige inngrep i en elv. må det gjøres en del tekniske grep fiskebiologisk, sier Qvenild.

Og da kan det altså være snakk om å fange laksen og frakte den med bil de 40 milene.