Beiterett til høyesterett igjen

Sauebøndene Kåre Kleiva og Eli Dørum i Elverum får prøvd beiteretten sin i høyesterett. Ny prestisjekamp mellom stat og beitenæring.

Kåre Kleiva
Foto: Jørn Nordli / NRK

Det er avisa Nationen som skriver dette på sine nettsider.

Kleiva og Dørum tapte 98 sauer til rovdyr i Letjerndalen i Elverum sommeren 2007.

Staten nektet sauebøndene erstatning etter rovdyrangrep, fordi de mente de burde ha gjerdet inn sauene. Bøndene vant i tingretten, men i lagmannsretten fikk staten medhold.

Vant beiterett i høyesterett

I 2004 vant bønder i Rendalen fram mot staten. I dommen het det at beiteforbud uten tidsbegrensning på grunn av rovdyr er ulovlig. Begrunnelsen var at tiltaket ikke er et dyreverntiltak, men et rovdyrforvaltningstiltak, skriver Nationen.

Nå skal landets høyeste domstol på nytt veie rett mellom rovdyr og beitedyr, og mellom forvaltningen og norske utmarksbønder.

NRK ANBEFALER

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Fleire flyktningar med utdanning

    Tal frå NOKUT viser at det kjem fleire flyktningar med høgare utdanning til Hedmark og Oppland. I dag var det informasjonsdag ved Høgskulen i Lillehammer i regi av utdanningsinstitusjonane i dei to fylka. Her fekk flyktningar og asylsøkjarar råd om korleis dei skal gå fram for å kunne bruke utdanninga si i Noreg.

    Flyktninger får råd om høyere utdanning ved HiL