18.12.2014

Problemer med Nettradio i Planteguiden

Dere som bruker nettleseren Internet Explorer 7 kan oppleve feil i Planteguiden. Vi anbefaler at du oppgraderer, til en nyere versjon, eller å bytte nettleser til for eksempel Firefox, Opera, Safari eller Chrome.