Bjørgunn Isaksen (61)

– Endelig! Da jeg fikk utredningen fra St. Olavs Hospital tenkte jeg at nå er saken løst. De konkluderte med at jeg var blitt syk av å jobbe med kvikksølv. Så ble saken sendt til NAV...

Bjørgunn Isaksen
Foto: Privat

Kilde: NRK

ARBEID

Bjørgunn Isaksen begynte å jobbe som tannlegeassistent i 1966, bare 16 år gammel.

I rundt fire år jobbet hun med store mengder kvikksølv på forskjellige tannklinikker i Nordland. Hun forberedte mellom 20-50 amalgamfyllinger for tannlegen hver dag, og varmet opp kobberamalgam så kvikksølvet perlet frem.

Ingen av klinikkene hadde avtrekk og Isaksen brukte ingen form for beskyttelsesutstyr i jobben.

SYKDOM

Etter kort tid i jobb får 16-åringen kraftige hodepine, konsentrasjonsvansker, overfølsomhet for høye lyder og hun blir irritabel.

Sykdomsbildet hennes utvikler seg med sprukken hud i hendene, kraftige menstruasjonsblødninger, hukommelsesvansker og konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer, angst, problemer med skjoldbruskkjertelen, ledd- og muskelsmerter, utmattethet, mageproblemer og svimmelhet.

Bjørgunn Isaksen ble uføretrygdet i 1988, bare 39 år gammel.

UTREDNINGER OG NAV

Bjørgunn Isaksen er til utredning ved arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim i 2007. I utredningen derfra står det blant annet:

Man må således si at helseplager som kan ha vært relatert til aktuell eksponering for kvikksølv har vært en medvirkende årsak, kanskje så mye som 50% til at hun i sin tid, i en alder av 40 år, ble ervervsmessig ufør og uføretrygdet.

I en tilleggsuttalelse fra St. Olavs Hospital står det videre:

Det ble herfra i spesialisterklæringen konkludert med at Isaksens sine plager mens hun enda arbeidet i tannhelsetjenesten med stor grad av sannsynlighet kunne tilskrives yrkesmessig eksponering for kvikksølv.

I 2009 avslår NAVs sentrale yrkessykdomskontor allikevel saken, men Isaksen anker vedtaket. NAVs Klageinstans behandler anken, men kommer til samme konklusjon som yrkessykdomskontoret, og avslår igjen Isaksens sak. I avslaget skriver de:

Klageinstansen mener det ikke er overbevisende dokumentasjon i litteraturen for at eksponering for kvikksølv gir signifikant økning av risikoen for utvikling av kognitive funksjonsforstyrrelser.

Isaksen gir seg ikke og ber om en ny utredning, denne gangen ved yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. Når professor og overlege Bente E. Moen leser hvordan NAV har begrunnet Isaksens avslag blir hun overrasket. Moen sier til Brennpunkt at vitenskapen har visst i århundrer at kvikksølv kan gi kognitive skader. Det NAV skriver her er direkte faktafeil.

Isaksen blir utredet på nytt på Haukeland universitetssykehus, og også her konkluderer de med at hun er skadet av kvikksølv:

Hun har helt klart hatt en kvikksølveksponering i sitt arbeid som har vært av en slik mengde og av en slik varighet at skade i nervesystemet har kunnet oppstå av dette. Mens hun var i arbeid utviklet hun typiske, karateristiske symptomer på kvikksølvforgiftning av nervesystemet, med akutte symptomer i form av uvelhet, irritabilitet hodepine og konsentrasjonsvansker.

Siste lyd/video

Afrikanske kvinner blir grovt utnyttet som sex-slaver i Europa. Da Yasmin meldte seg for norsk politi, var hun 27 år, analfabet og så syk at hun neppe noen gang kunne få en normal jobb. Hun flyktet fra en mann som har traffikert henne Europa rundt som sex-slave. Norske politikere lover at de som våger å vitne om sine bakmenn skal få beskyttelse, men Yasmins framtid er like usikker nå som da hun var tvunget til å leve som prostituert.
Sist høst inviterte Rema-sjef Ole Robert Reitan over 500 kjøpmenn til Las Vegas for å feire seg selv i fire dager til ende. I løpet av én generasjon er Reitan-familien blitt en av landets rikeste på å selge billige matvarer. Derfor kunne Rema arrangere tidenes beachparty i kasinobyen. Brennpunkt følger de beinharde forhandlingene mellom kjeder og leverandører som vil sikre seg best mulig plass i butikkhyllene. Hvorfor havnet 15 tonn fersk og fin sjokolade på søpla? Og hva betyr spillet på bakrommet for prisene og matutvalget som møter oss i butikken, hver dag, året rundt?
Hun ville slippe en langsom og smertelig død. Derfor valgte Siv Tove Pedersen (41) å reise til Sveits for å avslutte livet sitt. Før det hadde hun kjempet mot en uhelbredelig lungesykdom i sju år. I denne dokumentaren forteller vi Siv Tove Pedersens historie.