"Ottavia" IMO 9282297

"Ottavia" er det eneste skipet som laster hos Vest Tank. Hun tar om bord 5.400 tonn rester fra vaskeindustrien. Dette sprer hun jevnt utover tankene om bord.

"Ottavia"

'Ottavia'

Skipet Ottavia skiller seg ut fra de andre skipene som besøkte Sløvåg. Hun oppgir nemlig i ankomstmeldingen til Tollvesenet at hun skal laste rundt 8000 kubikkmeter blyfri bensin.

På tollpapiret står det at Ottavia kommer fra Immingham. Vi ringer lostjenesten i Immingham for å finne ut hva hun gjorde der, og de opplyser at hun lastet hos ConocoPhillips. ConocoPhillips forteller at hun lastet seg nesten full med bensin. Både los og ConocoPhillips opplyser at hun skal til Lomé i Togo med lasten.

Skipet legger fra kai i Immingham, men går ikke mot Togo. Hun legger inn en svipptur til Sløvåg, hvor hun henter 5.400 tonn rester etter avsvovlingsprossesen. Vi har fått skrive av papirer som viser hvordan avfallet blir spredd utover alle tankene om bord, og dermed blandet inn i bensinen fra Immingham.

Til Kystverket melder Ottavia at hun kommer i ballast til Norge og ikke tungt lastet med bensin. Hun leverer derfor ikke HAZMAT-papirer til dem, slik hun skal i følge internasjonale regler.

Til norske tollmyndigheter sier hun at hun ikke vet hvor hun skal med avfallet, men hun går direkte til Vest-Afrika, slik hun opplyste om i Immingham

SFT skal ha eksportsøknad på avfall av denne typen, men de har aldri mottatt en slik søknad fra Vest Tank.

Hovedsakene nå

Siste lyd/video

Afrikanske kvinner blir grovt utnyttet som sex-slaver i Europa. Da Yasmin meldte seg for norsk politi, var hun 27 år, analfabet og så syk at hun neppe noen gang kunne få en normal jobb. Hun flyktet fra en mann som har traffikert henne Europa rundt som sex-slave. Norske politikere lover at de som våger å vitne om sine bakmenn skal få beskyttelse, men Yasmins framtid er like usikker nå som da hun var tvunget til å leve som prostituert.
Sist høst inviterte Rema-sjef Ole Robert Reitan over 500 kjøpmenn til Las Vegas for å feire seg selv i fire dager til ende. I løpet av én generasjon er Reitan-familien blitt en av landets rikeste på å selge billige matvarer. Derfor kunne Rema arrangere tidenes beachparty i kasinobyen. Brennpunkt følger de beinharde forhandlingene mellom kjeder og leverandører som vil sikre seg best mulig plass i butikkhyllene. Hvorfor havnet 15 tonn fersk og fin sjokolade på søpla? Og hva betyr spillet på bakrommet for prisene og matutvalget som møter oss i butikken, hver dag, året rundt?
Hun ville slippe en langsom og smertelig død. Derfor valgte Siv Tove Pedersen (41) å reise til Sveits for å avslutte livet sitt. Før det hadde hun kjempet mot en uhelbredelig lungesykdom i sju år. I denne dokumentaren forteller vi Siv Tove Pedersens historie.