Bare 1 av 4 kommuner har gjennomført ROS-analyse

Bare 4 av 10 kommuner har kartlagt fare

Flertallet av norske kommuner sliter med å oppfylle lovpålagte krav til beredskap og sikkerhet, ifølge tilsynsmyndighetene. Blant kommunene selv tror hele 78 prosent at de har gjennomført den viktige kartleggingen.

Les saken