Følger av brudd mellom IFPI og NRK

IFPI – foreningen for de internasjonale plateselskapene – og NRK har fra årsskiftet ikke lenger en fellesavtale om bruk av IFPI sitt repertoar i programproduksjon.

Illustrasjonsbilde: CDer

Siden avtalen med IFPI utløp ved årsskiftet, er det av avgjørende betydning for NRK så raskt som mulig å få en oversikt over alle produksjoner som ikke fikk ferdigstilt selve innkopieringen av musikk innen 31.12.2011.


Det bes derfor om at samtlige produsenter som har en produksjonsavtale med NRK med lisensstart etter 31.12.2011, melder tilbake dersom innkopiering av musikk ikke ble gjennomført før årsskiftet. Tilbakemeldingen sendes til eksternredaksjonen ved Mai-Tove Hansen


NRK har fortsatt en avtale med FONO – de uavhengige norske plateselskapene – som innebærer at produsentene fritt kan bruke musikk fra deres repertoar i sine produksjoner.

I tillegg har NRK inngått en avtale med AUX Publishing som innebærer at også eksterne produsenter ubegrenset kan anvende musikk fra deres repertoar i sine produksjoner.

Det opplyses samtidig at det vil bli foretatt endringer i NRKs kontraktsmaler for å tilpasse fremtidige avtaler i tråd med den endrede situasjonen.

NRK beklager den inntrufne situasjonen og håper vi sammen kan løse de medfølgende ulempene til det beste for både produsentene og produksjonene. Vi vil holde produsentene løpende orientert dersom det skulle skje endringer i forhold til det som fremkommer i nærværende oversikt.