NRK

Sápmi

Synliggjøre
det samiske

NRK bidrar til å styrke samisk språk og kultur gjennom innhold på samisk og gjennom å gjøre det samiske synlig for hele befolkningen.

Mangfold

NRK Sápmi er hovedansvarlig for produksjon av samisk innhold på NRKs ulike medieplattformer. Det er en primær oppgave å tilby innhold på samisk og norsk for den samiske del av befolkningen. Men samisk virkelighet skal også synliggjøres for majoritetsbefolkningen som en del av det norske mangfoldet. Daglige nyhetssendinger og andre faste programmer på tv, som formidles på samisk og som i tillegg tekstes på norsk, bidrar til dette. I tillegg har NRK i 2011 vist flere dokumentarer om samiske personer eller om samepolitiske spørsmål.

Reindriftsungdom ved Samisk høgskole i Kautokeino

Samisk radiokanal

I radioen sendes samiske nyheter på NRK P2 fra mandag til torsdag fra klokka 13.30 – 14.00 både på norsk, nordsamisk og vekselvis på sørsamisk og lulesamisk. Fredag sendes det norskspråklige kulturprogrammet «Árdna», som også sendes på NRK P1 søndag klokka 22.30. NRK har også en egen samisk digital radiokanal som er tilgjengelig for alle over hele landet på digitalradio eller på nettradio. Samisk radioinnhold sendes regionalt om morgenen på NRK P2-nettet, nord for Salten og gjennom egen sender i Oslo-området.

Det er faste daglige nyhetssendinger, «Ođđasat», i NRK1 klokka 17.40 – 17.55, med reprise på NRK2 sen kveld/natt. Samiske tv-nyheter er også tilgjengelig på nett-tv. På NRK1 sendes tv-utgaven av kulturmagasinet «Árdna”, og på NRK2 urfolksmagasinet Dávgi med innhold fra samarbeidende urfolkskringkastere.

Intervju med Honna Havas

Velgere følger valgresultatene

Mánáid-tv

«Mánáid-tv» er NRK Sápmis del av barneuniverset i NRK Super og sendes klokka 17.00 på hverdager fra mandag – torsdag. «Mánáid-tv» er også et tilbud på nettsidene til NRK Super.

NRK Sápmi legger stadig større vekt på å presentere et bredt tilbud på nett. Nettbruk i den samiske befolkning er like høy som i befolkningen forøvrig. Nettpublisering gjør innholdet tilgjengelig for alle, uavhengig av geografi og tid. På nettet presenteres innhold på samisk og på norsk, og radio- og tv-innhold er tilgjengelig “on demand”.

Nettstreaming

NRK Sápmi arrangerte i 2011 seks folkemøter som ble sendt på DAB nettet som radio og på internett som nett-tv. Teknologien åpnet mulighet for å produsere innhold på steder der vanlig fjernsynsproduksjon er vanskelig å gjennomføre på grunn av manglende infrastruktur eller fordi det blir for kostbart å gjennomføre. Ved å sende via internett blir det mulig også å velge temaer som kun har lokal eller regional interesse.

Dokumentarer

I 2011 sendte NRK et dokumentarprogram om sangartisten Mari Boine. I programmet møtte publikum en åpen verdensartist som snakket om sin oppvekst med hat til det samiske, oppvåkningen og erkjennelsen av egen identitet. Hun fortalte også om forsakelsen av samvær med mann og egne barn, en pris hun betalte for sin kunstneriske utvikling og karriére.

I programmet «En lang vei å gå» møtte vi Tor Asle Varsi som gjennom flere tiår har levd i rus. Hans kamp mot alkoholen krones med en spasertur fra Lindesnes til Nordkapp. NRK Sápmi ble med på turen.

I 2011 og i 2012 har NRK Sápmi arbeidet med utviklingen av en humorserie på samisk for senere produksjon. NRK anser det som viktig å tilby innhold innenfor et bredt spekter av sjangerområder, både til den samiske befolkningen og til publikum for øvrig.

Publikum

Den samiske befolkningens medievaner endrer seg på samme måte som medievanene ellers i befolkningen. 91 prosent av den samiske befolkningen har tilgang til internett. Det samiske hovedoppdraget er å bidra til å styrke samisk språk, identitet og kultur. Det innebærer å tilby innhold til den samiske befolkningen, og samtidig bidra til at hele befolkningen får kunnskap om samisk kultur og språk. Rundt halvparten av den samiske befolkningen snakker samisk eller forstår samisk.

Statistikk

Programprofil for TV-tilbudet til NRK Sápmi i 2011

Sapmistatistikk 1
Kilde: NRK statistikk

Programprofil for radiotilbudet til NRK Sápmi i 2011

Sapmistatistikk 2
Kilde: NRK statistikk

Programprofil for DAB-tilbudet til NRK Sápmi i 2011

Sapmistatistikk 3
Kilde: NRK statistikk