23.12.2014

Havnestrid i Narvik

Det NSB-eide godsselskapet CargoNet har fått nok av at penger fra havnekassen i Narvik blir brukt til å støtte CargoNets konkurrent, Ofotbanen AS. Havnefogden måtte trekke seg som styreleder i Ofotbanen AS.

Havnefogden kan ikke sitte i førersetet og være største eier hos konkurrenten, sier administrerende direktør Kjell Frøyslid i CargoNet.

- Vi har reagert på at havnefogden er styreleder i en konkurrerende virksomhet, sier han.

Ofotbanen AS heter det private jernbaneselskapet der Narvik havn er den suverent største eieren. Direkte og indirekte kontrollerer havnefogden mer enn en fjerdedel av aksjene. Resten av aksjene er spredt på noen private eiere og en hel underskog av mer eller mindre kommunale selskaper.

Denne rolleblandingen liker Kjell Frøyslid i CargoNet dårlig.

- Når havnevesenet og kommunen sitter med så store eierandeler i et konkurrerende selskap, er det vanskelig å forstå at ikke egeninteressen går foran andres interesser, sier han.

Men havnefogd Rune Arnøy avviser kritikken.

- Vi vil selvfølgelig drive samme service overfor CargoNet som for andre selskaper. Sånn sett vil vi ikke drive noen forskjellsbehandling. Det er helt uproblematisk at vi sitter som aksjonærer i selskapet i dag, sier Arnøy.

Likevel måtte han ganske overraskende trekke seg som styreleder for Ofotbanen AS.

- Jeg har innsett at en slik framskutt posisjon i Ofotbanen AS kan være uheldig, og har derfor valgt å trekke meg. Men jeg vil fortsette som styremedlem, sier Arnøy.

Lyd og video