20.12.2014

Ofotbanen får drive Ofotbanen

NSB har gitt det nye togselskapet Ofotbanen AS i Narvik rett til å drive persontrafikk på Ofotbanen. Avtalen omfatter persontrafikk på Ofotbanen, mellom Sverige og Narvik.

Det er det private togselskapet som onsdag ettermiddag opplyser at de stort sett er enige med NSB om en avtale og at det kun gjenstår mindre justeringer.

Til 2006

Verdien av avtalen er på rundt på 13 millioner kroner og avtalen gjelder fram til 2006. -Statens Jernbanetilsyn er nå i sluttbehandlingen av vår søknad om lisens, og vi regner med at lisensen vil foreligge i begynnelsen av neste uke, sier styreleder Terje Østensen i Ofotbanen AS i en pressemelding.

Dårlig tid

Østensen legger imidlertid ikke skjul på at det er mye som skal på plass slik at trafikken kan fortsette i Ofotbanens regi fra 15. juni. En rimelig tid for forberedelse og iverksettelse ville ha vært 4-6 måneder. Nå er det snakk om to uker. Det handler blant annet om å overta NSBs personell, få på plass eget personell og systemer og å få en avtale med selskapet Connex Tåg AB som fra samme tidspunkt overtar persontrafikken på svensk side av grensen.

Nå gjenstår bare Samferdselsdepartementets uttalelse til NSB’s beslutning. Politisk ledelse har tidligere uttalt seg positivt til at Ofotbanen AS overtar persontrafikken på strekningen mellom Narvik og riksgrensen.